2017-09-12 14:45

2017-09-12 14:45

50 år sedan flickskolan stängdes

ÅTERTRÄFF: Minnen avhandlades

Många minnen och tillbakablickar avhandlades när gamla flickskoleelever träffades i lördags i församlingshemmet i Kristinehamn. I år är det 50 år sedan skolan stängdes.

52 kvinnor och en man samlades för en trevlig eftermiddag när den 50-åriga stängningen av flickskolan uppmärksammandes.

Kvinnorna var gamla elever och mannen, Sten Nordlund, en lärare som undervisade i historia, religion och geografi under två år på 60-talet.

Många minnen surrade i luften till kaffet och för säkerhets skull hade Jill Eriksson sammanställt en historik över viktiga årtal. Skolan startades 1876 och portarna öppnades 5 september i Assembléhuset på Nya Kyrkogatan. Skolan bestod av fem rum och från början hade den 67 elever.

1879 hyrdes två våningar vid Södra torget och då fick man elva rum varav två var till föreståndarinnan. Men lokalerna var inte bra för skolundervisning och 1898 gick styrelsen till stadsfullmäktige och bad om nya lokaler. Bruksägaren A. J. Juhlin erbjöd lägenheterna Älvkullen och Strömborg till stadsfullmäktige som tacksamt mottog donationen. Den nya skolan invigdes på Gustav Adolfsdagen 1905.

Till och med 1921 gick även pojkar i förberedande klasser. Flickskolan var då en privatskola med Märta Broman som rektor.

1937 tillträdde rektor Margareta Hallbäck. Hon tröstade ledsna elever lika ofta som hon grälade på dem.

Skolan fanns i 91 år, det var en epok som tog slut 1967, sedan dess har elever träffats i september varje år för att prata minnen.

52 kvinnor och en man samlades för en trevlig eftermiddag när den 50-åriga stängningen av flickskolan uppmärksammandes.

Kvinnorna var gamla elever och mannen, Sten Nordlund, en lärare som undervisade i historia, religion och geografi under två år på 60-talet.

Många minnen surrade i luften till kaffet och för säkerhets skull hade Jill Eriksson sammanställt en historik över viktiga årtal. Skolan startades 1876 och portarna öppnades 5 september i Assembléhuset på Nya Kyrkogatan. Skolan bestod av fem rum och från början hade den 67 elever.

1879 hyrdes två våningar vid Södra torget och då fick man elva rum varav två var till föreståndarinnan. Men lokalerna var inte bra för skolundervisning och 1898 gick styrelsen till stadsfullmäktige och bad om nya lokaler. Bruksägaren A. J. Juhlin erbjöd lägenheterna Älvkullen och Strömborg till stadsfullmäktige som tacksamt mottog donationen. Den nya skolan invigdes på Gustav Adolfsdagen 1905.

Till och med 1921 gick även pojkar i förberedande klasser. Flickskolan var då en privatskola med Märta Broman som rektor.

1937 tillträdde rektor Margareta Hallbäck. Hon tröstade ledsna elever lika ofta som hon grälade på dem.

Skolan fanns i 91 år, det var en epok som tog slut 1967, sedan dess har elever träffats i september varje år för att prata minnen.