2017-09-03 17:29

2017-09-03 17:29

50 år sedan examen

: Jubilarer möttes vid KPS

I lördags var det återträff för de maskiningenjörer som tog examen vid KPS i Kristinehamn för 50 år sedan.

Med på bilden är Anders Jansson, Molkom, Arne Fransson, Nässjö, Christer Johnson, Sala, Jan Maxe, Varekil, Sture Lövgren, Höganäs, Sven Karlsson, Arvika, Uno Broberg, Kvänum, Harald Sigurd, Vetlanda, Jan Björk, Stockholm, Rolf Svedberg, Västerås, Sven Åke Kling, Stenungsund, Hans Ögren, Kristinehamn, Staffan Olsson, Kristinehamn, samt KPS rektor Lars Persson.

Med på bilden är Anders Jansson, Molkom, Arne Fransson, Nässjö, Christer Johnson, Sala, Jan Maxe, Varekil, Sture Lövgren, Höganäs, Sven Karlsson, Arvika, Uno Broberg, Kvänum, Harald Sigurd, Vetlanda, Jan Björk, Stockholm, Rolf Svedberg, Västerås, Sven Åke Kling, Stenungsund, Hans Ögren, Kristinehamn, Staffan Olsson, Kristinehamn, samt KPS rektor Lars Persson.