2017-05-16 10:10

2017-05-16 10:10

Luther i församlingshemmet

VARNUMSTRÄFFEN

Med anledning av 500 års minnet av Martin Luthers reformation med uppspikande av sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Vittenberg ordnas många aktiviteter.

Under onsdag förmiddag kommer Martin Luther själv och hans fru Käthe till Varnumsträffen i Kristinehamns församlingshem. De gestaltas av prästerna Maria Hallén och Tomas Frylmark från Karlstad. Samtidigt visas en utställning om Martin Luther i församlingshemmet.

Martin Luther räknas som en av de mest inflytelserika personerna i Europa under det senaste årtusendet och hans inflytande sträcker sig över hela världen. Luther påverkade och påverkar synen på Gud, livsstil, familj, arbete, politik, musik och mycket mer. Nu finns ett bra tillfälle att på ett lättsamt och roande sätt lära sig mer om honom. En nyutkommen bok om Luther och hans värld med studieplan av biskop Sören Dalevi finns till försäljning. Alla är välkomna.

Med anledning av 500 års minnet av Martin Luthers reformation med uppspikande av sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Vittenberg ordnas många aktiviteter.

Under onsdag förmiddag kommer Martin Luther själv och hans fru Käthe till Varnumsträffen i Kristinehamns församlingshem. De gestaltas av prästerna Maria Hallén och Tomas Frylmark från Karlstad. Samtidigt visas en utställning om Martin Luther i församlingshemmet.

Martin Luther räknas som en av de mest inflytelserika personerna i Europa under det senaste årtusendet och hans inflytande sträcker sig över hela världen. Luther påverkade och påverkar synen på Gud, livsstil, familj, arbete, politik, musik och mycket mer. Nu finns ett bra tillfälle att på ett lättsamt och roande sätt lära sig mer om honom. En nyutkommen bok om Luther och hans värld med studieplan av biskop Sören Dalevi finns till försäljning. Alla är välkomna.