2017-04-11 09:30

2017-04-11 09:30

Påskhelgen är kyrkotid

ÖLME

För Equmeniakyrkan i Ölme och andra kyrkor är påskhelgen en beskrivning av hur Jesus grips, korsfästs, begravs och uppstår. På slättbygden sker det i ekumenisk anda där kyrkorna samarbetar.

Skärtorsdagsmässan i Ölme kyrka innebär gudstjänst tillsammans med Jenny Persson om kampen i Getsemane och nattvard som påminnelse om Jesu död.

Långfredagens andakt i missionshuset Klippan ger en stunds stillhet och tillsammans med Nancy Edlund en vandring i kyrksalen mellan olika stationer där Jesu liv och död beskrivs. I Ölme kyrka talar Jenny Persson över Jesus sju ord på korset och Emma Karp spelar cello.

På påskdagen är det festmässa i Ölme kyrka med Jenny Persson m.fl. Jubelgudstjänst blir det även hos Equmeniakyrkan i Väse tillsammans med Ingela Öhman och kören Tonika.

För Equmeniakyrkan i Ölme och andra kyrkor är påskhelgen en beskrivning av hur Jesus grips, korsfästs, begravs och uppstår. På slättbygden sker det i ekumenisk anda där kyrkorna samarbetar.

Skärtorsdagsmässan i Ölme kyrka innebär gudstjänst tillsammans med Jenny Persson om kampen i Getsemane och nattvard som påminnelse om Jesu död.

Långfredagens andakt i missionshuset Klippan ger en stunds stillhet och tillsammans med Nancy Edlund en vandring i kyrksalen mellan olika stationer där Jesu liv och död beskrivs. I Ölme kyrka talar Jenny Persson över Jesus sju ord på korset och Emma Karp spelar cello.

På påskdagen är det festmässa i Ölme kyrka med Jenny Persson m.fl. Jubelgudstjänst blir det även hos Equmeniakyrkan i Väse tillsammans med Ingela Öhman och kören Tonika.