2016-05-06 14:33

2016-05-06 14:33

Fågelskådare i ord och bild

FÖREDRAG: Lars-Peter Jansson berättade om djur och natur

Om våra befjädrade vänner talade Lars-Peter Jansson vid Humanistiska föreningens senaste sammanträde.
Anförandet illustrerades med bra bilder på fåglar av olika slag och i olika miljöer vid olika årstider.

Att Vänern är en fantastisk resurs för alla som tycker om djur och natur, är väl ingen nyhet, men Lars-Peter har verkligen utnyttjat denna otroliga pärla under många års strövtåg.

En fågel som ligger honom särskilt varmt om hjärtat är havsörnen, som var nära nog utrotad i Vänern, men som genom ett träget arbete – där Lars-Peter själv deltagit – nu finns i mellan 30 och 35 par vid sjön.

Havsfåglar

En märklig sak är kanske också att en del fåglar som normalt bara finns i havsmiljö också i stigande utsträckning gjort sig gällande i och nära Vänern.

Strandskatan och havsörnen är tydliga exempel på detta. Den senare är för övrigt en mycket stor och kraftig fågel, som kan mäta 2 meter och 30 centimeter mellan vingspetsarna.

Ibland kan man också stöta på mycket långväga gäster.

När någon ringde och rapporterade att han sett en mycket ovanlig fågel i en villaträdgård nära Kristinehamns centrum, trodde Lars-Peter honom inte först.

Långväga gäst

Vid närmare undersökning visade det sig vara en sibirisk trast eller taigatrast, som efter en lång färd från den sibiriska tundran via Baltikum och över Östersjön, slutligen slagit sig ner i en buske vid Dalgatan.

Där tycktes den trivas förträffligt och stannade en tid innan den drog vidare.

Lars-Peter visste berätta om en del annat än fåglar. För några år sedan gjorde han ett utredningsarbete för skogsstyrelsen som gick ut på att inventera olika trädslag i delar av Värmland.

På Värmlands Säbys marker hittade han då en ek som mätte inte mindre än 8 meter och 32 centimeter i omkrets. Det innebar att det är den är den största eken i Värmland.

Om detta och mycket annat förtäljde Lars-Peter Jansson för de fåtaliga, men idogt lyssnande Kristinehamnshumanisterna.

Att Vänern är en fantastisk resurs för alla som tycker om djur och natur, är väl ingen nyhet, men Lars-Peter har verkligen utnyttjat denna otroliga pärla under många års strövtåg.

En fågel som ligger honom särskilt varmt om hjärtat är havsörnen, som var nära nog utrotad i Vänern, men som genom ett träget arbete – där Lars-Peter själv deltagit – nu finns i mellan 30 och 35 par vid sjön.

Havsfåglar

En märklig sak är kanske också att en del fåglar som normalt bara finns i havsmiljö också i stigande utsträckning gjort sig gällande i och nära Vänern.

Strandskatan och havsörnen är tydliga exempel på detta. Den senare är för övrigt en mycket stor och kraftig fågel, som kan mäta 2 meter och 30 centimeter mellan vingspetsarna.

Ibland kan man också stöta på mycket långväga gäster.

När någon ringde och rapporterade att han sett en mycket ovanlig fågel i en villaträdgård nära Kristinehamns centrum, trodde Lars-Peter honom inte först.

Långväga gäst

Vid närmare undersökning visade det sig vara en sibirisk trast eller taigatrast, som efter en lång färd från den sibiriska tundran via Baltikum och över Östersjön, slutligen slagit sig ner i en buske vid Dalgatan.

Där tycktes den trivas förträffligt och stannade en tid innan den drog vidare.

Lars-Peter visste berätta om en del annat än fåglar. För några år sedan gjorde han ett utredningsarbete för skogsstyrelsen som gick ut på att inventera olika trädslag i delar av Värmland.

På Värmlands Säbys marker hittade han då en ek som mätte inte mindre än 8 meter och 32 centimeter i omkrets. Det innebar att det är den är den största eken i Värmland.

Om detta och mycket annat förtäljde Lars-Peter Jansson för de fåtaliga, men idogt lyssnande Kristinehamnshumanisterna.

  • Björn Löss Nyström