2016-03-21 10:22

2016-03-21 10:22

Ägglunk i Ölme

KLIPPAN

På långfredagen är det förmiddagsandakt med nattvard i Klippan.

Det blir en vandring i livet och rummet med olika stationer för eftertanke. Påskdagens gudstjänst i missionskyrkan Väse blir tillsammans med Ingela Öhman och kören Tonika.

På annandagen blir det Ägglunk i Ölme samhälle, detta börjar närma sig tradition. Det är Equmenia som ordnar tipspromenad för alla åldrar där vuxna och barn har olika frågor. Missionskyrkan Klippan är start för tipspromenaden och där blir det servering av våfflor och kaffe eller saft. Om vädret tillåter blir det korvgrillning utanför entrén annars får man kokkorv i bröden inomhus.

Denna måndag avslutas med att de tre studiegrupperna om bygdens historia träffas trots att det är helgdag.

Det blir en vandring i livet och rummet med olika stationer för eftertanke. Påskdagens gudstjänst i missionskyrkan Väse blir tillsammans med Ingela Öhman och kören Tonika.

På annandagen blir det Ägglunk i Ölme samhälle, detta börjar närma sig tradition. Det är Equmenia som ordnar tipspromenad för alla åldrar där vuxna och barn har olika frågor. Missionskyrkan Klippan är start för tipspromenaden och där blir det servering av våfflor och kaffe eller saft. Om vädret tillåter blir det korvgrillning utanför entrén annars får man kokkorv i bröden inomhus.

Denna måndag avslutas med att de tre studiegrupperna om bygdens historia träffas trots att det är helgdag.