2016-02-16 15:33

2016-02-16 15:33

Turkduvorna har minskat något i antal sedan fjolåret

INVENTERING: Nästa år blir det 50-årsjubileum

Årets inventering visar att det söndagen den 7 februari fanns 33 turkduvor i Kristinehamn.

Inga fåglar har rapporterats från andra delar av kommunen. Mestadels är det två fåglar som dyker upp tillsammans vid en matplats. Det rör sig då om en hane och en hona. Paret håller nämligen ihop under hela året. Ganska ofta visar sig också ett tredje exemplar vid en matning, men detta infinner sig ensamt. Det rör sig förmodligen om en ungfågel, som inte tolereras vid samma matbord som föräldrarna. Dessa anser att avkomman ska klara sig själv. Fåglarna provianterar alltid på marken. Vanligast på menyn är hamp- och solrosfrö. Största antalet vid en matplats har varit sju respektive fem fåglar.

Vid inventeringen förra året inrapporterades 37 turkduvor, varför stammen minskat med fyra fåglar. Under häckningsperioden i maj och juni var det kyligt och regnigt och ofta blåsigt väder. Turkduvan bygger ett mycket enkelt bo. Eventuellt har väderleksförhållandena lett till ett sämre häckningsresultat vilket återspeglar sig i årets lägre inventeringsresultat. Det kalla vädret i januari kan också ha resulterat i en något ökad dödlighet. Turkduvan är en sentida invandrare till Sverige och har ännu inte acklimatiserat sig helt till kalla vintrar.

Ringduvan, som egentligen är en skogsfågel, har under det senaste decenniet invandrat till Kristinehamns tätort. Detta är ett fenomen som spridit sig söderifrån i landet. Dessa stadsbor har en benägenhet att övervintra i mindre antal i den nya miljön. Skogens ringduvor är dock flyttfåglar på våra breddgrader. Inga vinterobservationer av ringduva i tätorten har rapporterats.

Sammanställningen av inventeringsresultatet bygger på uppgifter, positiva och negativa, från 34 personer. Inventeringens organisatör, Ulf T Carlsson, tackar samtliga rapportörer. Han ser nu fram emot 50-årsjubileet för turkduveinventeringen i Kristinehamn nästa år.

Inga fåglar har rapporterats från andra delar av kommunen. Mestadels är det två fåglar som dyker upp tillsammans vid en matplats. Det rör sig då om en hane och en hona. Paret håller nämligen ihop under hela året. Ganska ofta visar sig också ett tredje exemplar vid en matning, men detta infinner sig ensamt. Det rör sig förmodligen om en ungfågel, som inte tolereras vid samma matbord som föräldrarna. Dessa anser att avkomman ska klara sig själv. Fåglarna provianterar alltid på marken. Vanligast på menyn är hamp- och solrosfrö. Största antalet vid en matplats har varit sju respektive fem fåglar.

Vid inventeringen förra året inrapporterades 37 turkduvor, varför stammen minskat med fyra fåglar. Under häckningsperioden i maj och juni var det kyligt och regnigt och ofta blåsigt väder. Turkduvan bygger ett mycket enkelt bo. Eventuellt har väderleksförhållandena lett till ett sämre häckningsresultat vilket återspeglar sig i årets lägre inventeringsresultat. Det kalla vädret i januari kan också ha resulterat i en något ökad dödlighet. Turkduvan är en sentida invandrare till Sverige och har ännu inte acklimatiserat sig helt till kalla vintrar.

Ringduvan, som egentligen är en skogsfågel, har under det senaste decenniet invandrat till Kristinehamns tätort. Detta är ett fenomen som spridit sig söderifrån i landet. Dessa stadsbor har en benägenhet att övervintra i mindre antal i den nya miljön. Skogens ringduvor är dock flyttfåglar på våra breddgrader. Inga vinterobservationer av ringduva i tätorten har rapporterats.

Sammanställningen av inventeringsresultatet bygger på uppgifter, positiva och negativa, från 34 personer. Inventeringens organisatör, Ulf T Carlsson, tackar samtliga rapportörer. Han ser nu fram emot 50-årsjubileet för turkduveinventeringen i Kristinehamn nästa år.