2016-01-20 16:56

2016-01-20 16:56

Vill värva fler medlemmar

FÖRENINGSLIV: Synskadades riksförbund östra Värmland satsar

Under året kommer SRF östra Värmland att aktivt försöka öka sitt medlemsantal.
– Vi har 56 medlemmar i Kristinehamn, Storfors och Filipstad, men skulle kunna vara många fler, säger Dan Andersson, SRF.

I drygt 20 års tid har SRF, Synskadades riksförbund, haft en lokalförening som omfattar de tre kommunerna Kristinehamn, Storfors och Filipstad. Tidigare fanns en egen avdelning i Filipstad. Vid samgåendet 1995 hade nybildade SRF östra Värmland 150 medlemmar, nu är antalet nere i 56.

– Man brukar säga att omkring en procent av befolkningen har någon form av synskada så vi skulle kunna vara betydligt fler, säger Kenneth Henningsson.

– Vi har räknat ut att det finns ett mörkertal på omkring 550 personer, fyller Dan Andersson i.

De menar att man som synskadad har många anledningar att bli medlem. Dels är SRF en aktiv organisation som driver intressepolitisk och är aktiv i samhällsdebatten för att föra fram sina medlemmars intressen. Och dels genomför organisationen en rad medlemsvårdande aktivteter.

– Vi har ett antal studiecirklar. Bland annat kan man få lära sig att skära korv som synskadad, vilket inte är detsamma som att skära korv som seende, säger Kenneth Henningsson.

Men framför allt poängterar de att det handlar om att komma in i en gemenskap där man kan utbyta erfarenheter och verkligen vara sig själv.

– Vi går ut och äter lunch tillsammans en gång i månaden och det är mycket uppskattat, säger Dan Andersson.

Organisationen tar även hand om anhöriga och är ett stöd för dem.

– Det är lätt att man förminskar den synskadades värld genom att hjälpa till med allt, säger Kenneth Henningsson.

Som ett led i sin medlemsvärvarkampanj har SRF östra Värmland beslutat att sänka sin medlemsavgift. Organisationer planerar också ett antal olika aktiviteter under året och kommer gärna och berättar för skolor, företag och andra organisationer om hur det är att vara synskadad.

I drygt 20 års tid har SRF, Synskadades riksförbund, haft en lokalförening som omfattar de tre kommunerna Kristinehamn, Storfors och Filipstad. Tidigare fanns en egen avdelning i Filipstad. Vid samgåendet 1995 hade nybildade SRF östra Värmland 150 medlemmar, nu är antalet nere i 56.

– Man brukar säga att omkring en procent av befolkningen har någon form av synskada så vi skulle kunna vara betydligt fler, säger Kenneth Henningsson.

– Vi har räknat ut att det finns ett mörkertal på omkring 550 personer, fyller Dan Andersson i.

De menar att man som synskadad har många anledningar att bli medlem. Dels är SRF en aktiv organisation som driver intressepolitisk och är aktiv i samhällsdebatten för att föra fram sina medlemmars intressen. Och dels genomför organisationen en rad medlemsvårdande aktivteter.

– Vi har ett antal studiecirklar. Bland annat kan man få lära sig att skära korv som synskadad, vilket inte är detsamma som att skära korv som seende, säger Kenneth Henningsson.

Men framför allt poängterar de att det handlar om att komma in i en gemenskap där man kan utbyta erfarenheter och verkligen vara sig själv.

– Vi går ut och äter lunch tillsammans en gång i månaden och det är mycket uppskattat, säger Dan Andersson.

Organisationen tar även hand om anhöriga och är ett stöd för dem.

– Det är lätt att man förminskar den synskadades värld genom att hjälpa till med allt, säger Kenneth Henningsson.

Som ett led i sin medlemsvärvarkampanj har SRF östra Värmland beslutat att sänka sin medlemsavgift. Organisationer planerar också ett antal olika aktiviteter under året och kommer gärna och berättar för skolor, företag och andra organisationer om hur det är att vara synskadad.