2016-01-11 06:00

2016-01-11 06:00

Minneslund i Visnums-Kil

LÄSARBILD

Den här stämningsfulla läsarbilden tog Margareta Wiklert när minneslund anlagts i Visnums-Kil i höstas.

Den här stämningsfulla läsarbilden tog Margareta Wiklert när minneslund anlagts i Visnums-Kil i höstas.