2015-12-02 14:10

2015-12-02 14:10

Avtackade pensionärer

KRISTINEHAMNS KOMMUN

Övre raden från vänster: Lasse Hagerö, Millvi Thorin, Lilian Brolund, Laila Berg, Marianne Axelsson, Inger Larsson, Anita Hasselroth, Carina Johansson, Christer Söderberg och Lars Johansson.

Nedre raden från vänster: Bo Ivarson, Helena Bothelius, Tommy Jonsson, Agneta Stråt, Olle Engman, Mats Johansson, Rolf Erlandsson, Lena Gustafson och Inga-Lill Dohrnér.

Övre raden från vänster: Lasse Hagerö, Millvi Thorin, Lilian Brolund, Laila Berg, Marianne Axelsson, Inger Larsson, Anita Hasselroth, Carina Johansson, Christer Söderberg och Lars Johansson.

Nedre raden från vänster: Bo Ivarson, Helena Bothelius, Tommy Jonsson, Agneta Stråt, Olle Engman, Mats Johansson, Rolf Erlandsson, Lena Gustafson och Inga-Lill Dohrnér.