2015-02-18 09:40

2015-02-18 09:40

Tal på Södra torget

BROTTSOFFERDAGEN

På söndag är det Internationella brottsofferdagen. Det uppmärksammar Brottsofferjourens i östra Värmland genom att tända ljus och hålla tal på Södra torget under tidig söndag kväll.

I år har man valt att manifestera mot kvinnlig könsstympning. Talare är Sabina Gómez Jansson, Kristinehamns kommuns samordnare mot våld i nära relationer.

 

I år har man valt att manifestera mot kvinnlig könsstympning. Talare är Sabina Gómez Jansson, Kristinehamns kommuns samordnare mot våld i nära relationer.