2015-02-04 14:53

2015-02-04 14:53

Måndagsfika för trygghet

MÅNGFALD

Nätverket Kristinehamn för mångfald arrangerar en träff på måndag kväll med tema trygghet.

I en tid när religiösa byggnader och samlingslokaler attackeras och vandaliseras runt om i Sverige. Då fattiga människor som saknar tak över huvudet utsätts för attacker gång på gång. Då HVB-hem för barn utsätts för mordbrand. När många misstänkliggörs, hotas och hatas på grund av hudfärg, religiös eller kulturell tillhörighet, då vill Kristinehamn för mångfald inleda veckan med en fika för trygghet och sammanhållning.

För Kristinehamn för mångfald är allas trygghet självklar. Oavsett om det handlar om att gatorna ska vara belysta på kvällarna, att snöröjningen ska fungera även på landsbygden eller att ingen som bor eller vistas i Kristinehamn ska känna sig hotad eller ifrågasatt på grund av hur hen ser ut eller väljer att leva sitt liv.

På måndag kväll den 9 februari hålls en träff i Svenska kyrkans församlingshems café. Svenska kyrkan sponsrar med lokal och kaffe. Alla som tycker att trygghet är viktigt och/eller vill prata trygghet är välkomna.

I en tid när religiösa byggnader och samlingslokaler attackeras och vandaliseras runt om i Sverige. Då fattiga människor som saknar tak över huvudet utsätts för attacker gång på gång. Då HVB-hem för barn utsätts för mordbrand. När många misstänkliggörs, hotas och hatas på grund av hudfärg, religiös eller kulturell tillhörighet, då vill Kristinehamn för mångfald inleda veckan med en fika för trygghet och sammanhållning.

För Kristinehamn för mångfald är allas trygghet självklar. Oavsett om det handlar om att gatorna ska vara belysta på kvällarna, att snöröjningen ska fungera även på landsbygden eller att ingen som bor eller vistas i Kristinehamn ska känna sig hotad eller ifrågasatt på grund av hur hen ser ut eller väljer att leva sitt liv.

På måndag kväll den 9 februari hålls en träff i Svenska kyrkans församlingshems café. Svenska kyrkan sponsrar med lokal och kaffe. Alla som tycker att trygghet är viktigt och/eller vill prata trygghet är välkomna.