2017-12-07 11:40

2017-12-07 11:40

Elev blir sjuk av parfymer på skolan

ANMÄLAN

Skolinspektionen har tagit emot en anmälan som rör en högstadieskola i Kristinehamn.

I anmälan uppges bland annat att en elev drabbats av kraftiga allergiska reaktioner på grund av skolans bristande anpassningar och att eleven är frånvarande mycket på grund av detta. Eleven har en astmadiagnos och är överkänslig mot viss mat samt parfymer/kemikalier. Enligt anmälan har eleven vid upprepade tillfällen blivit sjuk och känner sig kränkt på grund av att andra elever fortsätter att använda parfymer trots information från skolan.

I anmälan uppges bland annat att en elev drabbats av kraftiga allergiska reaktioner på grund av skolans bristande anpassningar och att eleven är frånvarande mycket på grund av detta. Eleven har en astmadiagnos och är överkänslig mot viss mat samt parfymer/kemikalier. Enligt anmälan har eleven vid upprepade tillfällen blivit sjuk och känner sig kränkt på grund av att andra elever fortsätter att använda parfymer trots information från skolan.