2017-11-14 13:23

2017-11-14 13:23

Fultorkningar skapar problem

MILJÖ: Kristinehamnarna spolar ner flera ton skräp

Sju hushållspappersrullar per person och år spolar kristinehamnarna ner i toaletten. Skräpet skapar stora problem och kan i värsta fall leda till att orenat avloppsvatten släpps ut.

På söndag är det FN:s världstoalettdag som syftar till att lyfta sanitetsfrågor. Att spola ner rätt saker i toaletten är en av flera frågor som hör till ämnet och även något som kristinehamnarna precis som övriga svenskar behöver bli bättre på. Det är många som ”fultorkar” sig, alltså använder något annat än toalettpapper, efter ett toalettbesök. Vanliga alternativ bland svenskarna är att använda hushållspapper, våtservetter och i vissa fall tidningspapper när toalettpappret är slut.

En undersökning gjord av YouGov på uppdrag av Svenskt vatten visar att en tredjedel av svenskarna inte ens vet om att man inte får spola ner hushållspapper. I Kristinehamn spolas totalt 21,5 ton skräp ner i toaletten varje år. Skräpet skapar stora problem för pumpstationer och ledningsnät anslutna till Kristinehamns reningsverk. Förutom stopp i ledningarna medför skräpet en hel del rensning. Fiskartorpets reningsverk i Kristinehamn rensar varje år bort omkring ett kilo skräp per person från galler och ledningar.

Dåliga utsläpp

Även miljön kan påverkas negativt av fultorkningarna, blir det stopp i ledningarna kan avloppsvattnet behöva bräddas.

– En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat eller delvis renat avloppsvatten till miljön till följd av exempelvis driftstopp eller att vattenmängden är större än vad VA-systemet klarar av, säger Miriam Hellberg-Lindqvist, miljö och processingenjör, i ett pressmeddelande.

För att slippa stopp i ledningarna gäller det helt enkelt att spola ner rätt saker. Allt som kommer från kroppen – alltså kiss, bajs och andra kroppsvätskor hör hemma i toaletten, likaså toalettpapper. Annat skräp passar utmärkt i en papperskorg placerad på badrumsgolvet.

På söndag är det FN:s världstoalettdag som syftar till att lyfta sanitetsfrågor. Att spola ner rätt saker i toaletten är en av flera frågor som hör till ämnet och även något som kristinehamnarna precis som övriga svenskar behöver bli bättre på. Det är många som ”fultorkar” sig, alltså använder något annat än toalettpapper, efter ett toalettbesök. Vanliga alternativ bland svenskarna är att använda hushållspapper, våtservetter och i vissa fall tidningspapper när toalettpappret är slut.

En undersökning gjord av YouGov på uppdrag av Svenskt vatten visar att en tredjedel av svenskarna inte ens vet om att man inte får spola ner hushållspapper. I Kristinehamn spolas totalt 21,5 ton skräp ner i toaletten varje år. Skräpet skapar stora problem för pumpstationer och ledningsnät anslutna till Kristinehamns reningsverk. Förutom stopp i ledningarna medför skräpet en hel del rensning. Fiskartorpets reningsverk i Kristinehamn rensar varje år bort omkring ett kilo skräp per person från galler och ledningar.

Dåliga utsläpp

Även miljön kan påverkas negativt av fultorkningarna, blir det stopp i ledningarna kan avloppsvattnet behöva bräddas.

– En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat eller delvis renat avloppsvatten till miljön till följd av exempelvis driftstopp eller att vattenmängden är större än vad VA-systemet klarar av, säger Miriam Hellberg-Lindqvist, miljö och processingenjör, i ett pressmeddelande.

För att slippa stopp i ledningarna gäller det helt enkelt att spola ner rätt saker. Allt som kommer från kroppen – alltså kiss, bajs och andra kroppsvätskor hör hemma i toaletten, likaså toalettpapper. Annat skräp passar utmärkt i en papperskorg placerad på badrumsgolvet.

  • Frida Johansson