2017-10-12 16:33

2017-10-12 16:33

Tio miljoner ska sparas in

SOCIALNÄMNDEN: Mindre ramar för förvaltningens arbete

Socialnämnden får tio miljoner mindre än önskat under nästa år. Det kommer bland annat innebära högre belastning på personalen inom förvaltningen.

Inför nästa års budget hade socialnämnden begärt 21 miljoner kronor. Pengarna skulle bland annat täcka de volymökningar som tillkommit inom verksamheterna och de förslag på kvalitetshöjningar som nämnden har haft.

Kommunfullmäktige beslutade att utöka socialnämndens ram med 90 procent av de ansökta pengarna. De beslutades även att lägga en besparing på nämndens budget med 1,5 procent och att det inte kommer att göras en satsning på kvalitetshöjningar. Detta innebär att nämnden har 10,4 miljoner mindre än planerat att röra sig med.

Lars Nilsson, ordförande för socialnämnden, berättar att detta främst kommer att märkas av hos personalen.

– Det blir en ökad arbetsbelastning, säger han.

Fördela om resurser

Han menar att den ökade arbetsbelastningen kommer att märkas av mest hos arbetsmarknadsenheten. Lars Nilsson berättar att det just nu pågår en omorganisation inom förvaltningen som förhoppningsvis kan underlätta. Arbetet inom försörjningsstöd ska effektiviseras och resurser kan därför fördelas om till arbetsmarknadsenheten.

– Vi har pratat mycket om hur vi ska lösa det här och kunna behålla en bra arbetsmiljö. Jag tror att omorganisationen i förlängningen kan göra att vi får lägre kostnader inom försörjningsstöd, säger Lars Nilsson.

Äldreomsorgen får 3,4 miljoner mindre än planerat, även där är det personalen som kommer att märka av besparingen. Det kommer inte att göras några utökningar av nattbemanningar, utan det ska i stället utvecklas en digital tillsyn.

– Det kan handla om kameror i korridorer och liknande, säger Lars Nilsson.

Besparingen innebär även effektivisering för arbetet med tvätt hos hemtjänsten, och för poolturer för de som arbetar natt.

Inom funktionshinderområdet dras två miljoner kronor bort och inom individ och familjeomsorgen försvinner 4,3 miljoner kronor. Det innebär minskade ramar för bland annat placeringar, ledsagning och kontaktpersoner. Den centrala administrationen kommer att minskas med 743 000 kronor.

Inför nästa års budget hade socialnämnden begärt 21 miljoner kronor. Pengarna skulle bland annat täcka de volymökningar som tillkommit inom verksamheterna och de förslag på kvalitetshöjningar som nämnden har haft.

Kommunfullmäktige beslutade att utöka socialnämndens ram med 90 procent av de ansökta pengarna. De beslutades även att lägga en besparing på nämndens budget med 1,5 procent och att det inte kommer att göras en satsning på kvalitetshöjningar. Detta innebär att nämnden har 10,4 miljoner mindre än planerat att röra sig med.

Lars Nilsson, ordförande för socialnämnden, berättar att detta främst kommer att märkas av hos personalen.

– Det blir en ökad arbetsbelastning, säger han.

Fördela om resurser

Han menar att den ökade arbetsbelastningen kommer att märkas av mest hos arbetsmarknadsenheten. Lars Nilsson berättar att det just nu pågår en omorganisation inom förvaltningen som förhoppningsvis kan underlätta. Arbetet inom försörjningsstöd ska effektiviseras och resurser kan därför fördelas om till arbetsmarknadsenheten.

– Vi har pratat mycket om hur vi ska lösa det här och kunna behålla en bra arbetsmiljö. Jag tror att omorganisationen i förlängningen kan göra att vi får lägre kostnader inom försörjningsstöd, säger Lars Nilsson.

Äldreomsorgen får 3,4 miljoner mindre än planerat, även där är det personalen som kommer att märka av besparingen. Det kommer inte att göras några utökningar av nattbemanningar, utan det ska i stället utvecklas en digital tillsyn.

– Det kan handla om kameror i korridorer och liknande, säger Lars Nilsson.

Besparingen innebär även effektivisering för arbetet med tvätt hos hemtjänsten, och för poolturer för de som arbetar natt.

Inom funktionshinderområdet dras två miljoner kronor bort och inom individ och familjeomsorgen försvinner 4,3 miljoner kronor. Det innebär minskade ramar för bland annat placeringar, ledsagning och kontaktpersoner. Den centrala administrationen kommer att minskas med 743 000 kronor.

  • Frida Johansson