2017-09-13 10:58

2017-09-13 10:58

Vill se Löfs grav som kulturgrav

FÖRSLAG: Axel Emanuel Löf skrev om Kristinehamns historia

Axel Emanuel Löfs grav på Gamla kyrkogården borde bevaras som kulturgrav.
Det föreslår Ulf T Carlsson till kyrkogårdsförvaltningen vid Kristinehamns pastorat.

Grav finns strax väster om pergolan på Gamla kyrkogården.

– Det rör sig om en enkel liggande sten, som är i ett mindre gott skick. Löfs livsverk Kristinehamns historia utkom, i samband med stadens 300-årsjubileum. Jag tycker att det är på sin plats att kyrkogårdsförvaltningen med anledning av årets jubileum förklarar Löfs sista vilorum som kulturgrav. I samband därmed bör stenen restaureras och en enklare plantering av blommor komma till stånd, skriver Ulf T Carlsson.

Han tar i skrivelsen också upp Axel Emanuel Löfs betydelse för Kristinehamn. 1942 kom första delen av Kristinehamns historia, där bygden och förhistorien behandlades. 1948 publicerades den andra delen, som beskrev jorden, staden och styrelsen. 1959 var det dags för den sista delen som hade underrubriken Krig och militära bördor. Näringsliv. Kulturliv. Medförfattare till denna bok, som med sina 688 sidor blev den mest omfångsrika av de tre volymerna, var Arvid Ernvik, då Löf avlidit redan 1951.

Ulf T Carlsson redogör dessutom för Löfs eget liv. Han var född i ett statarhem i Stora Mellösa, Närke, 1880. Han utbildade sig till folkskollärare och tjänstgjorde i Kristinehamn åren 1911 till 22. Efter en filosofie magisterexamen arbetade han på olika skolor i landet för att 1935 bli ordinarie adjunkt vid Kristinehamns Högre Allmänna Läroverk, som är dagens Brogårdsskolan, där han tjänstgjorde fram till sin pensionering 1945.

Bevaras

Han utformade själv sin dödsannons. ”Älskad av ingen. Saknad av många.” Där stod också: ”En tacksam och varm hälsning till alla mina forna elever vid folkskola, skyddshem, seminarium och läroverk.”

Kulturgravar är gravar som bedöms intressanta ur estetiskt, historiskt eller kulturellt perspektiv. Dessa bevaras för alla framtid, till skillnad från andra gravar där gravrätten upphör efter ett antal år, samt att skötseln av kulturgravar ingår i begravningsavgiften.

Grav finns strax väster om pergolan på Gamla kyrkogården.

– Det rör sig om en enkel liggande sten, som är i ett mindre gott skick. Löfs livsverk Kristinehamns historia utkom, i samband med stadens 300-årsjubileum. Jag tycker att det är på sin plats att kyrkogårdsförvaltningen med anledning av årets jubileum förklarar Löfs sista vilorum som kulturgrav. I samband därmed bör stenen restaureras och en enklare plantering av blommor komma till stånd, skriver Ulf T Carlsson.

Han tar i skrivelsen också upp Axel Emanuel Löfs betydelse för Kristinehamn. 1942 kom första delen av Kristinehamns historia, där bygden och förhistorien behandlades. 1948 publicerades den andra delen, som beskrev jorden, staden och styrelsen. 1959 var det dags för den sista delen som hade underrubriken Krig och militära bördor. Näringsliv. Kulturliv. Medförfattare till denna bok, som med sina 688 sidor blev den mest omfångsrika av de tre volymerna, var Arvid Ernvik, då Löf avlidit redan 1951.

Ulf T Carlsson redogör dessutom för Löfs eget liv. Han var född i ett statarhem i Stora Mellösa, Närke, 1880. Han utbildade sig till folkskollärare och tjänstgjorde i Kristinehamn åren 1911 till 22. Efter en filosofie magisterexamen arbetade han på olika skolor i landet för att 1935 bli ordinarie adjunkt vid Kristinehamns Högre Allmänna Läroverk, som är dagens Brogårdsskolan, där han tjänstgjorde fram till sin pensionering 1945.

Bevaras

Han utformade själv sin dödsannons. ”Älskad av ingen. Saknad av många.” Där stod också: ”En tacksam och varm hälsning till alla mina forna elever vid folkskola, skyddshem, seminarium och läroverk.”

Kulturgravar är gravar som bedöms intressanta ur estetiskt, historiskt eller kulturellt perspektiv. Dessa bevaras för alla framtid, till skillnad från andra gravar där gravrätten upphör efter ett antal år, samt att skötseln av kulturgravar ingår i begravningsavgiften.