2017-09-13 06:00

2017-09-13 06:00

Samverkan kring yrkesutbildningar

UTBILDNING: Gymnasie- och kunskapslyftsministern besökte Kristinehamn

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) besökte Kristinehamn under måndagen. Tillsammans med bland annat politiker, arbetsförmedlingen samt representanter från skola och näringsliv diskuterade hon regionalt samarbete kring yrkesutbildning för att åtgärda kompetensbristen.

Anna Ekström påbörjade en kompetensförsörjningsresa i våras och Kristinehamn är ministerns nionde anhalt. Hon förklarar att syftet med besöken i kommunerna är att följa upp regeringens satsningar på kunskapslyftet, med bland annat fler platser i vuxenutbildning och yrkeshögskola samt förstärkning av gymnasieskolans yrkesprogram.

Givande samtal

– Det är en sak att sitta i Stockholm och skriva lagar och bestämmelser, det är en annan sak att se hur det fungerar ute i verkligheten. Jag åker runt och pratar med de som jobbar med de här frågorna. För att ta reda på hur det går, om de har de verktyg som behövs och om det finns några bra exempel som kan spridas, säger Anna Ekström.

Hon tycker att måndagens samtal har varit mycket givande.

– Det här var ett väldigt intressant möte som bland annat visar att även Karlstads kommun är för liten för att göra det här ensam, man måste samarbeta regionalt.

Varför är det så viktigt med samarbeten i regionen?

– För att arbetsmarknaden är regional. De utbildningar som behövs för att kunna ta de lediga jobben är ofta ganska specialiserade. Det kanske är så att det finns utrymme att ge en enda specifik utbildning i hela Värmland och då gäller det att kommunerna samarbetar så att folk kan åka från en kommun till en annan för att plugga utan att det blir trassligt, säger Anna Ekström.

I såväl Kristinehamn som många andra delar av landet är det ofta inte bristen på jobb som är det största bekymret, utan att avsaknaden av rätt kompetens. Samtidigt har yrkesprogrammen svårt att få ungdomarna till sina utbildningar.

På kort sikt menar Anna Ekström att man måste säkerställa att det finns många utbildningsplatser, samt möjligheter för vuxna att göra kompletteringar som kan leda till jobb inom bristyrken.

– På lång sikt måste man se till att ungdomar på riktigt är intresserade av att söka de här yrkena. Där måste till exempel industrin vara med och beskriva vilka yrken som finns. Öppna upp arbetsplatserna, se till att det finns bra praktikplatser och möjligheter att göra prao så att ungdomarna ser att det är roliga jobb som finns inom industrin. Jag tror att många har en väldigt gammaldags bild av hur det är att jobba inom industrin och det gäller att komma bort från den.

Högskolebehörighet

Anna Ekström vill också att de yrkesförberedande programmen ska ge högskolebehörighet.

– För några år sedan införde den borgerliga regeringen med Jan Björklund i spetsen att de inte skulle vara högskoleförberedande och sedan dess har antalet elever som går de här yrkesprogrammen blivit mycket färre. Det finns flera utvärderingar som visar att både elever och föräldrar anser att det har varit ganska avskräckande att välja ett yrkesprogram som inte leder till högskolebehörighet, säger Anna Ekström.

Vad tar du med dig härifrån Kristinehamn i dag?

– Jag tyckte att det var ett väldigt positivt möte och att det finns en stark vilja att samverka. Uttrycket ”det ordnar sig” tar jag med mig härifrån och jag tror att det är så man måste tänka. Vi har stora problem när det gäller kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden, men det är egentligen inte svårt att lösa. Det gäller bara att kavla upp ärmarna och börja jobba.

Anna Ekström påbörjade en kompetensförsörjningsresa i våras och Kristinehamn är ministerns nionde anhalt. Hon förklarar att syftet med besöken i kommunerna är att följa upp regeringens satsningar på kunskapslyftet, med bland annat fler platser i vuxenutbildning och yrkeshögskola samt förstärkning av gymnasieskolans yrkesprogram.

Givande samtal

– Det är en sak att sitta i Stockholm och skriva lagar och bestämmelser, det är en annan sak att se hur det fungerar ute i verkligheten. Jag åker runt och pratar med de som jobbar med de här frågorna. För att ta reda på hur det går, om de har de verktyg som behövs och om det finns några bra exempel som kan spridas, säger Anna Ekström.

Hon tycker att måndagens samtal har varit mycket givande.

– Det här var ett väldigt intressant möte som bland annat visar att även Karlstads kommun är för liten för att göra det här ensam, man måste samarbeta regionalt.

Varför är det så viktigt med samarbeten i regionen?

– För att arbetsmarknaden är regional. De utbildningar som behövs för att kunna ta de lediga jobben är ofta ganska specialiserade. Det kanske är så att det finns utrymme att ge en enda specifik utbildning i hela Värmland och då gäller det att kommunerna samarbetar så att folk kan åka från en kommun till en annan för att plugga utan att det blir trassligt, säger Anna Ekström.

I såväl Kristinehamn som många andra delar av landet är det ofta inte bristen på jobb som är det största bekymret, utan att avsaknaden av rätt kompetens. Samtidigt har yrkesprogrammen svårt att få ungdomarna till sina utbildningar.

På kort sikt menar Anna Ekström att man måste säkerställa att det finns många utbildningsplatser, samt möjligheter för vuxna att göra kompletteringar som kan leda till jobb inom bristyrken.

– På lång sikt måste man se till att ungdomar på riktigt är intresserade av att söka de här yrkena. Där måste till exempel industrin vara med och beskriva vilka yrken som finns. Öppna upp arbetsplatserna, se till att det finns bra praktikplatser och möjligheter att göra prao så att ungdomarna ser att det är roliga jobb som finns inom industrin. Jag tror att många har en väldigt gammaldags bild av hur det är att jobba inom industrin och det gäller att komma bort från den.

Högskolebehörighet

Anna Ekström vill också att de yrkesförberedande programmen ska ge högskolebehörighet.

– För några år sedan införde den borgerliga regeringen med Jan Björklund i spetsen att de inte skulle vara högskoleförberedande och sedan dess har antalet elever som går de här yrkesprogrammen blivit mycket färre. Det finns flera utvärderingar som visar att både elever och föräldrar anser att det har varit ganska avskräckande att välja ett yrkesprogram som inte leder till högskolebehörighet, säger Anna Ekström.

Vad tar du med dig härifrån Kristinehamn i dag?

– Jag tyckte att det var ett väldigt positivt möte och att det finns en stark vilja att samverka. Uttrycket ”det ordnar sig” tar jag med mig härifrån och jag tror att det är så man måste tänka. Vi har stora problem när det gäller kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden, men det är egentligen inte svårt att lösa. Det gäller bara att kavla upp ärmarna och börja jobba.