2017-09-13 08:23

2017-09-13 08:23

Polisanmälde stöld i hemmet

LEX SARAH: Inget missförhållande

En anhörig har gjort en polisanmälan att det skett en stöld i den närståendes bostad.
Handväska med kontanter, nycklar och telefon ska ha försvunnit.

Kommunen har gjort en utredning enligt lex Sarah om händelsen som ska ha inträffat i somras.

Den drabbade personen ska ha tagit ut 5 000 kronor på banken och hamnade kort efter det på sjukhus där personen avled. Anmälaren uppger att värdesakerna ska ha stulits efter att den anhörige lämnade hemmet och att hemtjänst då hade tillträde till bostaden.

Kommunen gör bedömningen att det inte går att klarlägga hur sakerna försvann.

Men utredarens bedömning, enligt lex Sarah lagstiftningen, är att det inte skett ett missförhållande i verksamheten.

– Det förflöt en tid innan nycklar återlämnades till närstående, vilket gav möjlighet för personal från verksamheten att obehörigt bereda sig tillträde till bostaden, konstateras i utredningen.

Men så är det alltid när brukare vistas på sjukhus, korttidsboende eller åker på semester.

Samtidigt står det att personalen uppgett att den drabbade fick med sig sina värdesaker till sjukhuset och att de även kan ha försvunnit där.

När det gäller nyckelhantering finns i dagsläget ingen möjlighet för kommunen att ha andra alternativ än nyckelgömma eller nyckel i nyckelskåp.

Båda hanteringarna har säkrats så långt det är möjligt, eftersom det redovisas noga vem som kvitterar ut nycklar.

– Det är bara att beklaga att närstående drabbats på detta sätt och ha förhoppning om att polisens utredning kan bringa klarhet i vad som hänt, står det i utredningen.

Kommunen har gjort en utredning enligt lex Sarah om händelsen som ska ha inträffat i somras.

Den drabbade personen ska ha tagit ut 5 000 kronor på banken och hamnade kort efter det på sjukhus där personen avled. Anmälaren uppger att värdesakerna ska ha stulits efter att den anhörige lämnade hemmet och att hemtjänst då hade tillträde till bostaden.

Kommunen gör bedömningen att det inte går att klarlägga hur sakerna försvann.

Men utredarens bedömning, enligt lex Sarah lagstiftningen, är att det inte skett ett missförhållande i verksamheten.

– Det förflöt en tid innan nycklar återlämnades till närstående, vilket gav möjlighet för personal från verksamheten att obehörigt bereda sig tillträde till bostaden, konstateras i utredningen.

Men så är det alltid när brukare vistas på sjukhus, korttidsboende eller åker på semester.

Samtidigt står det att personalen uppgett att den drabbade fick med sig sina värdesaker till sjukhuset och att de även kan ha försvunnit där.

När det gäller nyckelhantering finns i dagsläget ingen möjlighet för kommunen att ha andra alternativ än nyckelgömma eller nyckel i nyckelskåp.

Båda hanteringarna har säkrats så långt det är möjligt, eftersom det redovisas noga vem som kvitterar ut nycklar.

– Det är bara att beklaga att närstående drabbats på detta sätt och ha förhoppning om att polisens utredning kan bringa klarhet i vad som hänt, står det i utredningen.