2017-09-13 08:23

2017-09-13 08:23

Inga lokala barn vräkta 2017

EKONOMI: Allt färre barnfamiljer berörs

Under årets första sex månader har inga Kristinehamnsbarn berörts av vräkning.
Statistik från Kronofogden visar att antalet vräkningar av barnfamiljer minskar i hela landet.

Fram till sista juni i år vräktes 98 barnfamiljer i Sverige. Det är en minskning med sex familjer jämfört med första halvåret i fjol. Antalet barn som berörs minskade under samma period från 200 till 188 barn.

I Värmland var det tre barnfamiljer som vräktes och totalt berördes fyra barn i länet. Året innan handlade det om sju ärenden och tolv barn under perioden januari till juni. Och i Kristinehamn var två barn i en familj berörda under de första sex månaderna av 2016.

Att det skett en minskning beror på att Kronofogden under flera års tid haft ett samarbete med länsstyrelser, kommuner och hyresvärdar för att förebygga vräkningar.

– Sett över några år tror jag att våra ansträngningar att få till en lokal samverkan mellan exempelvis hyresvärdar och kommuner har bidragit till den här minskningen, säger Lars Bodin på Kronofogden, i ett pressmeddelande.

Förutom i Kristinehamn är det ytterligare 234 av landets 290 kommuner där det inte skett någon vräkning alls av barnfamiljer under första halvåret av 2017.

Statistiken från Kronofogden visar dessutom att de som vräks ofta har skulder under 10 000 kronor.

– En hyresgäst som har problem med att betala hyran bör agera så tidigt som möjligt och ta kontakt med hyresvärden för att hitta en lösning. För hyresvärden är det viktigt att arbeta förebyggande med vräkningar, till exempel genom att kontakta hyresgästen redan vid den första uteblivna hyran. Det bästa är om parterna kan lösa situationen utan att Kronofogden behöver kopplas in, säger Lars Bodin i pressmeddelandet.

Fram till sista juni i år vräktes 98 barnfamiljer i Sverige. Det är en minskning med sex familjer jämfört med första halvåret i fjol. Antalet barn som berörs minskade under samma period från 200 till 188 barn.

I Värmland var det tre barnfamiljer som vräktes och totalt berördes fyra barn i länet. Året innan handlade det om sju ärenden och tolv barn under perioden januari till juni. Och i Kristinehamn var två barn i en familj berörda under de första sex månaderna av 2016.

Att det skett en minskning beror på att Kronofogden under flera års tid haft ett samarbete med länsstyrelser, kommuner och hyresvärdar för att förebygga vräkningar.

– Sett över några år tror jag att våra ansträngningar att få till en lokal samverkan mellan exempelvis hyresvärdar och kommuner har bidragit till den här minskningen, säger Lars Bodin på Kronofogden, i ett pressmeddelande.

Förutom i Kristinehamn är det ytterligare 234 av landets 290 kommuner där det inte skett någon vräkning alls av barnfamiljer under första halvåret av 2017.

Statistiken från Kronofogden visar dessutom att de som vräks ofta har skulder under 10 000 kronor.

– En hyresgäst som har problem med att betala hyran bör agera så tidigt som möjligt och ta kontakt med hyresvärden för att hitta en lösning. För hyresvärden är det viktigt att arbeta förebyggande med vräkningar, till exempel genom att kontakta hyresgästen redan vid den första uteblivna hyran. Det bästa är om parterna kan lösa situationen utan att Kronofogden behöver kopplas in, säger Lars Bodin i pressmeddelandet.