2017-09-12 10:47

2017-09-12 11:12

IFK kommer få nytt golv

STENSTALIDSHALLEN: Ska vara färdigt att spela på till Lucia

Tekniska förvaltningen lägger 1 700 000 kronor på ett nytt golv i Stenstalidshallen.
– Det var oklart för oss att golvet var så dåligt att det inte kunde spelas handbollsmatcher, säger Andreas Rudsvik, chef för tekniska förvaltningen.

NKP skrev i måndags att IFK handbolls herrlag drar sig ur division 3. Detta efter att andra klubbar klagat till administratören Västergötlands handbollsförbund över att IFK skulle spela ytterligare en säsong i Stenstalidshallen.

I torsdags meddelade IFK:s ordförande Pelle Höij beslutet till Andreas Rudsvik samt till fritids- och föreningsutvecklaren Niklas Mellgren. Dagen efter träffades Pelle Höij och kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S).

Tar en genväg

Den 29 augusti föreslog tekniska nämnden att kommunstyrelsen beviljar 1 700 000 kronor till ett nytt golv. Och att golvet bör bytas ut innan höstens prioritets- och kostnadsutredning om kommunens idrottsanläggningar är klar.

I och med den uppkomna läget tar tekniska förvaltningen själv tag i situationen.

– Vi tar av de underhållspengar vi har på tekniska. Vi vill ju helst planera våra underhåll men om en förening drabbas så hårt att man inte kan spela matcher, då får vi skynda på processen, säger Andreas Rudsvik.

Golvbytet ska påbörjas under skolornas höstlov, i slutet av oktober. Arbetet beräknas ta fyra till sex veckor och förhoppningen är att arbetet ska vara klart till Lucia. Andreas Rudsvik säger att praktiska saker kring Stenstalidskolans idrottslektioner ska lösas.

Utlovar ny hall

Bjarne Olsson säger att en mer långsiktig lösning behövs för Stenstalidshallen. NKP tog i måndags upp problemen med att planytan är för liten och framför allt att det saknas säkerhetszoner utanför planytan. Det finns betydligt fler problem än så, enligt den skrivelse som Pelle Höij lämnade till kommunen i april.

Bjarne Olsson utlovar att en ny hall kommer att byggas. Han kan i dag inte säga när, var eller vilken typ av hall det blir, men gymnastiken och handbollen är prioriterade.

NKP skrev i måndags att IFK handbolls herrlag drar sig ur division 3. Detta efter att andra klubbar klagat till administratören Västergötlands handbollsförbund över att IFK skulle spela ytterligare en säsong i Stenstalidshallen.

I torsdags meddelade IFK:s ordförande Pelle Höij beslutet till Andreas Rudsvik samt till fritids- och föreningsutvecklaren Niklas Mellgren. Dagen efter träffades Pelle Höij och kommunstyrelsens ordförande Bjarne Olsson (S).

Tar en genväg

Den 29 augusti föreslog tekniska nämnden att kommunstyrelsen beviljar 1 700 000 kronor till ett nytt golv. Och att golvet bör bytas ut innan höstens prioritets- och kostnadsutredning om kommunens idrottsanläggningar är klar.

I och med den uppkomna läget tar tekniska förvaltningen själv tag i situationen.

– Vi tar av de underhållspengar vi har på tekniska. Vi vill ju helst planera våra underhåll men om en förening drabbas så hårt att man inte kan spela matcher, då får vi skynda på processen, säger Andreas Rudsvik.

Golvbytet ska påbörjas under skolornas höstlov, i slutet av oktober. Arbetet beräknas ta fyra till sex veckor och förhoppningen är att arbetet ska vara klart till Lucia. Andreas Rudsvik säger att praktiska saker kring Stenstalidskolans idrottslektioner ska lösas.

Utlovar ny hall

Bjarne Olsson säger att en mer långsiktig lösning behövs för Stenstalidshallen. NKP tog i måndags upp problemen med att planytan är för liten och framför allt att det saknas säkerhetszoner utanför planytan. Det finns betydligt fler problem än så, enligt den skrivelse som Pelle Höij lämnade till kommunen i april.

Bjarne Olsson utlovar att en ny hall kommer att byggas. Han kan i dag inte säga när, var eller vilken typ av hall det blir, men gymnastiken och handbollen är prioriterade.

Detta har hänt

September 2016: Kommunens fritids- och föreningsutvecklare Niklas Mellgren får av kommunstyrelsen i uppdrag att göra en utredning av kommunens idrottsanläggningar.

Mars: Niklas Mellgren presenterar utredningen för tekniska nämnden. En helrenovering av Stenstalidshallen anges som allra viktigast.

April: IFK handbolls ordförande Pelle Höij skickar en skrivelse till kommunen. Han påtalar alla brister och ser helst att en ny hall byggs.

Juni: Kommunstyrelsen ger kommunchefen Anders Dahlén i uppdrag att kostnadsberäkna framtida renoveringar/nybyggen. Kommunchefen säger att arbetet ska vara klart någon gång under hösten.

Augusti: Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar 1 700 000 kronor till nytt golv i Stenstalidshallen.

September: Konkurrenter till IFK uppmärksammar att IFK ska spela i Stenstalidshallen även denna säsong. Västergötlands handbollsförbund svarar att de tar för givet att alla brister är åtgärdade. Pelle Höij svarar att så inte har skett och att han inser att IFK kommer tvingas dra sig ur serien.

Källa: