2017-09-12 20:18

2017-09-12 20:18

Felkopplade rör hittas med hjälp av röktester

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN: Dagvattennätet inventeras

Kristinehamns kommun har påbörjat en inventering av dagvattenanslutningarna för att ta reda på hur och var det kommer in dagvatten i spillvattenledningarna. Arbetet utförs av företaget Pollex, som med hjälp av röktester söker läckage och felkopplade rör.

Arbetet med att kontrollera dagvattenanslutningarna presenteras under tisdagen. Kommunens VA-chef Alexander LaMotte förklarar att kommunen satsar miljoner kronor på att inventera och förnya ledningssystemet.

– Vårt mål är att byta ut samtliga ledningar under en 100-årsperiod, säger han.

En stor del av arbetet handlar om att komma tillrätta med tillskottsvattnet, det vill säga allt vatten som inte hör hemma i spillvattenledningarna. Ovidkommande vatten som rinner ut i spillvattennätet orsakar ökade kostnader för rening, samtidigt som det kan leda till problem med översvämningar i fastigheter. Rätt vatten ska gå ut i rätt ledning.

– 2015 intensifierades arbetet och då fick vi riktlinjer för rättkoppling som innebär att dagvattnet inte får kopplas till spillvattnet, förklarar Alexander LaMotte.

Trycker ned rök

För att få bukt med tillskottsvattnet har företaget Pollex, på uppdrag av Kristinehamns kommun, påbörjat ett arbete med att kontrollera dagvattenanslutningarna. Heléne Gustafsson, säljare vid Pollex, berättar hur arbetet går till. Efter planeringsfasen och information till berörda sugs uppsamlings- och rännstensbrunnar rena från slam och vatten. Sedan trycker man sektionsvis in rök i dag- och spillvattenledningarna. Uppträngande rök indikerar var det finns läckage och felkopplade rör.

– Röken tar alltid den lättaste vägen och går inte helt att lita på. Men den ger en indikation på var det finns fel och sedan görs mer ingående tester med färgat vatten, säger Heléne Gustafsson.

Hon menar att röktesterna är ett kostnadseffektivt sätt för att snabbt kontrollera stora områden.

Röken som trycks ut i ledningsnätet är givetvis helt ofarlig och till färgning av vattnet används hushållsfärg.

– Vi får många frågor om det, säger Heléne Gustafsson.

Arbetet kommer att redovisas med rapport, protokoll och kartor där felkopplingar och andra ledningsfel är markerade. Utredningen kommer kommunen att använda som underlag för fortsatta åtgärder.

Arbetet med att kontrollera dagvattenanslutningarna presenteras under tisdagen. Kommunens VA-chef Alexander LaMotte förklarar att kommunen satsar miljoner kronor på att inventera och förnya ledningssystemet.

– Vårt mål är att byta ut samtliga ledningar under en 100-årsperiod, säger han.

En stor del av arbetet handlar om att komma tillrätta med tillskottsvattnet, det vill säga allt vatten som inte hör hemma i spillvattenledningarna. Ovidkommande vatten som rinner ut i spillvattennätet orsakar ökade kostnader för rening, samtidigt som det kan leda till problem med översvämningar i fastigheter. Rätt vatten ska gå ut i rätt ledning.

– 2015 intensifierades arbetet och då fick vi riktlinjer för rättkoppling som innebär att dagvattnet inte får kopplas till spillvattnet, förklarar Alexander LaMotte.

Trycker ned rök

För att få bukt med tillskottsvattnet har företaget Pollex, på uppdrag av Kristinehamns kommun, påbörjat ett arbete med att kontrollera dagvattenanslutningarna. Heléne Gustafsson, säljare vid Pollex, berättar hur arbetet går till. Efter planeringsfasen och information till berörda sugs uppsamlings- och rännstensbrunnar rena från slam och vatten. Sedan trycker man sektionsvis in rök i dag- och spillvattenledningarna. Uppträngande rök indikerar var det finns läckage och felkopplade rör.

– Röken tar alltid den lättaste vägen och går inte helt att lita på. Men den ger en indikation på var det finns fel och sedan görs mer ingående tester med färgat vatten, säger Heléne Gustafsson.

Hon menar att röktesterna är ett kostnadseffektivt sätt för att snabbt kontrollera stora områden.

Röken som trycks ut i ledningsnätet är givetvis helt ofarlig och till färgning av vattnet används hushållsfärg.

– Vi får många frågor om det, säger Heléne Gustafsson.

Arbetet kommer att redovisas med rapport, protokoll och kartor där felkopplingar och andra ledningsfel är markerade. Utredningen kommer kommunen att använda som underlag för fortsatta åtgärder.