2017-09-08 06:00

2017-09-08 06:00

Vill att reglerna ses över

KYRKOGÅRDAR: Kyrkorådet har vänt sig till Kammarkollegiet om trimning av gräskant

Kyrkogårdsskötsel. Reglerna för trimning av gräskanten närmast gravrabatt eller gravsten bör ses över. Det menar kyrkorådet i Kristinehamns pastorat som nu vänt sig till Kammarkollegiet med en skrivelse.
Kyrkorådet vill att trimning ska ingå i begravningsavgiften, som alla betalar.

Den debatt, som blivit efter att kyrkogårdsförvaltningen i Kristinehamns pastorat börjat ta ut en avgift för kantklippning för dem som tidigare fått detta skött gratis, har nu lett till att kyrkorådet agerar med en skrivelse till Kammarkollegiet.

Välskötta

I skrivelsen som undertecknats av kyrkorådets ordförande, kyrkoherden, kyrkogårdschefen samt kyrkogårdsutskottets ordförande tar upp den problematik som finns.

Det vill säga att det i begravningslagen står att begravningsavgiften noga ska skiljas från kyrkoavgiften och endast får användas till begravning samt skötsel av allmänna ytor. Men att de som besöker kyrkogårdarna vill se dem välskötta och blir upprörda när vissa gravar har en otrimmad gräskant.

Upprörda

– Man är även upprörd över att det tas ut en avgift för att någon annan sköter detta då vissa kyrkogårdar i grannskapet trimmar utan avgift. Vi vill att man ser över dessa bestämmelser – endera kan alla göra som man vill. Eller så ska alla hålla sig till de regler som finns och då får man från myndigheten se till att så sker, skriver kyrkorådet.

I skrivelsen tas också upp att det först är i år som Kristinehamns pastorat börjat ta ut en avgift för att trimma runt alla gravar, enligt Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisations direktiv och tolkning av begravningslagens bestämmelser.

– Denna ändring har medfört en upprörd debatt i vår lokala tidnings insändarspalt, konstateras i skrivelsen samt att upprördheten inte lagt sig trots försök att klara ut vad som gäller.

Enligt skrivelsen har reaktionen varit att avgiften är för hög och lett till kommentarer om att gå ur kyrkan.

– Vi är ledsna över denna utveckling och känner att den slår hårt mot kyrkan och kyrkans medlemmar, för att inte tala om dem som arbetar på kyrkogården och vill göra ett gott arbete.

Med anledning av detta lägger kyrkorådet fram sin önskan om att reglerna ändras så att trimning kan ske på begravningsavgiften.

– Då blir hela kyrkogården välskött, kyrkogårdsarbetarna kan känna stolthet över ett väl genomfört arbete och kyrkogårdsbesökarna blir nöjda.

Stramas upp

Vidare skriver kyrkorådet:

– Om inte det är möjligt hoppas vi att Kammarkollegiet ser över hur dessa regler följs. Kan man göra som man vill - utan påföljd? Eller kommer detta att stramas upp, så att alla följer de bestämmelser som utfärdats i ärendet?

Kammarkollegiet är den myndighet som fastställer begravningsavgiften.

Den debatt, som blivit efter att kyrkogårdsförvaltningen i Kristinehamns pastorat börjat ta ut en avgift för kantklippning för dem som tidigare fått detta skött gratis, har nu lett till att kyrkorådet agerar med en skrivelse till Kammarkollegiet.

Välskötta

I skrivelsen som undertecknats av kyrkorådets ordförande, kyrkoherden, kyrkogårdschefen samt kyrkogårdsutskottets ordförande tar upp den problematik som finns.

Det vill säga att det i begravningslagen står att begravningsavgiften noga ska skiljas från kyrkoavgiften och endast får användas till begravning samt skötsel av allmänna ytor. Men att de som besöker kyrkogårdarna vill se dem välskötta och blir upprörda när vissa gravar har en otrimmad gräskant.

Upprörda

– Man är även upprörd över att det tas ut en avgift för att någon annan sköter detta då vissa kyrkogårdar i grannskapet trimmar utan avgift. Vi vill att man ser över dessa bestämmelser – endera kan alla göra som man vill. Eller så ska alla hålla sig till de regler som finns och då får man från myndigheten se till att så sker, skriver kyrkorådet.

I skrivelsen tas också upp att det först är i år som Kristinehamns pastorat börjat ta ut en avgift för att trimma runt alla gravar, enligt Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisations direktiv och tolkning av begravningslagens bestämmelser.

– Denna ändring har medfört en upprörd debatt i vår lokala tidnings insändarspalt, konstateras i skrivelsen samt att upprördheten inte lagt sig trots försök att klara ut vad som gäller.

Enligt skrivelsen har reaktionen varit att avgiften är för hög och lett till kommentarer om att gå ur kyrkan.

– Vi är ledsna över denna utveckling och känner att den slår hårt mot kyrkan och kyrkans medlemmar, för att inte tala om dem som arbetar på kyrkogården och vill göra ett gott arbete.

Med anledning av detta lägger kyrkorådet fram sin önskan om att reglerna ändras så att trimning kan ske på begravningsavgiften.

– Då blir hela kyrkogården välskött, kyrkogårdsarbetarna kan känna stolthet över ett väl genomfört arbete och kyrkogårdsbesökarna blir nöjda.

Stramas upp

Vidare skriver kyrkorådet:

– Om inte det är möjligt hoppas vi att Kammarkollegiet ser över hur dessa regler följs. Kan man göra som man vill - utan påföljd? Eller kommer detta att stramas upp, så att alla följer de bestämmelser som utfärdats i ärendet?

Kammarkollegiet är den myndighet som fastställer begravningsavgiften.