2017-08-11 06:00

2017-08-11 06:00

Nya skolan väntar på nya och gamla elever

UNDERVISNING: Första stora renoveringen sedan 1968

I slutet av 1980-talet gick Tony Storm här som elev. Nu är han biträdande rektor och visar runt i de nyrenoverade lokalerna.

Stenstalidsskolan öppnade 1968, sedan dess har bara det mest nödvändiga i form av underhåll gjorts. När eleverna nu kommer efter sommarlovet är det till en totalrenoverad skola.

Nya delar har kommit till och gamla delar har fått en rejäl översyn. Men en av de stora sakerna kan man inte se med blotta ögat. Luften.

– Det stora är ventilationen, att få bra luft. Den har varit undermålig i många år, säger Tony Storm.

Skolan har förvisso blivit lite högre. Det är ingen ny våning som har tillkommit utan för att få plats med ventilationssystemet har man ökat höjden en aning.

Renoveringen och tillbyggnaden har pågått under två år och det har tillkommit delar längs vägen. Nu står den klar, en skola där barnen börjar som sexåringar och är färdigbakade som 16-åringar, redo för gymnasiet. Skolan är indelad i tre olika delar där lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet ska husera. I mitten finns matsal och de praktiska ämnena som slöjd, bild, hemkunskap och teknik.

Med den nya skolan öppnas möjligheter för samarbete mellan stadierna.

– Vi har en frisk miljö och förutsättningar för bra undervisning, säger Tony Storm.

Utemiljön vid varje del av skolan är anpassad för de olika åldersgrupperna. Utanför högstadiet finns till exempel en skateboardpark och den utnyttjas även kvällstid. En ny multiarena där man kan spela fotboll, basket eller innebandy är också klar.

Ombyggnaden har gått bra men Tony Storm menar att det har varit tålamodsprövande för både elever och personal.

– Vi har utmanats både pedagogiskt och vad gäller matsal, säger han.

Den del som inte har åtgärdats är idrottshallen. Enligt Tony Storm har den stort behov av renovering. Än så länge har det inte fattats något beslut angående hallen.

Kostnaden för de renoveringar och byggnationer som gjorts hittills ligger på cirka 115 miljoner kronor.

Stenstalidsskolan öppnade 1968, sedan dess har bara det mest nödvändiga i form av underhåll gjorts. När eleverna nu kommer efter sommarlovet är det till en totalrenoverad skola.

Nya delar har kommit till och gamla delar har fått en rejäl översyn. Men en av de stora sakerna kan man inte se med blotta ögat. Luften.

– Det stora är ventilationen, att få bra luft. Den har varit undermålig i många år, säger Tony Storm.

Skolan har förvisso blivit lite högre. Det är ingen ny våning som har tillkommit utan för att få plats med ventilationssystemet har man ökat höjden en aning.

Renoveringen och tillbyggnaden har pågått under två år och det har tillkommit delar längs vägen. Nu står den klar, en skola där barnen börjar som sexåringar och är färdigbakade som 16-åringar, redo för gymnasiet. Skolan är indelad i tre olika delar där lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet ska husera. I mitten finns matsal och de praktiska ämnena som slöjd, bild, hemkunskap och teknik.

Med den nya skolan öppnas möjligheter för samarbete mellan stadierna.

– Vi har en frisk miljö och förutsättningar för bra undervisning, säger Tony Storm.

Utemiljön vid varje del av skolan är anpassad för de olika åldersgrupperna. Utanför högstadiet finns till exempel en skateboardpark och den utnyttjas även kvällstid. En ny multiarena där man kan spela fotboll, basket eller innebandy är också klar.

Ombyggnaden har gått bra men Tony Storm menar att det har varit tålamodsprövande för både elever och personal.

– Vi har utmanats både pedagogiskt och vad gäller matsal, säger han.

Den del som inte har åtgärdats är idrottshallen. Enligt Tony Storm har den stort behov av renovering. Än så länge har det inte fattats något beslut angående hallen.

Kostnaden för de renoveringar och byggnationer som gjorts hittills ligger på cirka 115 miljoner kronor.