2017-08-09 11:41

2017-08-09 11:41

Ska inventera sprickor i fastigheter

BJÖRKTRASTEN: Skrivelse från fastighetsägare med frågor till kommunen

På måndag kommer kommunens entreprenör Noctor Bygg att genomföra sprickinventeringar på fastigheter i kvarteret Björktrasten med anledning av planerad byggnation av teknik- och innovationscenter.
Boende i områden anser att kommunen informerat för lite om vad det innebär.

Kristinehamns kommun har fått in en skrivelse där fastighetsägare för fram att det informerats för lite om vad sprickinventeringen och byggprocessen innebär för de närboende.

Dokumentera

Närliggande fastigheter har fått veta att kommunens entreprenör ska göra inventeringar av fastigheter i området för att dokumentera husens status innan byggstart. Detta för att kunna fastställa om eventuella sprickbildningar i husen orsakats av byggprocessen eller funnits sedan tidigare.

Sprickinventeringen görs eftersom befintliga byggnader i närhet till byggarbetsplatsen kan drabbas av skador i samband med olika arbetsmoment såsom pålning, grävning, schaktning, tunga transporter och liknande.

Informationsmöte

I skrivelsen till kommunen förs fram att kommunen borde kalla berörda till informationsmöte där de kan ställa frågor.

”Vilken rättsverkan har inventeringen? Ska berörd fastighetsägare godkänna inventeringen? Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att minimera risker för skador på kringliggande bebyggelse? Hur agerar kommunen om skada uppstår” Det är några frågor som ställs i skrivelsen och som avsändaren vill ha svar på innan inventeringen genomförs.

Kommunens projektledare Jan Wetterstrand har svarat på skrivelsen. Där för han fram att kommunen inte har någon skyldighet att informera berörda fastigheter om kommande byggnation. Men att informationsmöte för närliggande fastigheter ska hållas. Det kommer att ske innan den egentliga byggnationen sker.

– Troligen under sensommaren eller tidig höst 2017, står det i svaret.

Att inventeringen ska flyttas fram är inte aktuellt från kommunens sida. I svaret framgår också vad sprickinventeringen innebär. Att den utförs av en oberoende konsult och att protokoll skrivs som både fastighetsägare och kommunen får kopior på för att ha ett underlag om det uppstår skador på byggnader.

– Denna besiktning som egentligen heter Syneförrättning, genomförs för att vara en trygghet för samtliga inblandade, byggherre, entreprenör liksom för enskilda fastighetsägare, står det i svaret.

Ytterligare besiktning

Om det finns behov kan ännu en besiktning utföras medan arbetet pågår.

– Normalt sker detta när exempelvis byggnationen kommer in i en ny fas eller då andra än ursprunglig entreprenör genomför arbeten inom byggnationen. När arbeten som anses kunna påverka omkringliggande fastigheter och dess byggnader är avslutade så sker en efterbesiktning, här noteras om det finns eventuella förändringar/ avvikelser jämfört med de tidigare besiktningsprotokollen, förklarar Jan Wetterstrand.

Dessutom kommer vibrationsmätningar att genomföras.

– Dessa mätningar sker genom att det placeras ut ett antal mätare som automatiskt registrerar och larmar om uppsatta gränsvärden för vibrationer sker. Uppkopplingen sker normalt mot arbetsledarens mobil och arbetena kan då omedelbart stoppas, allt för att minimera eventuella risker för vibrationsskador, står det i svaret.

Skadestånd

Vidare förklarar Wetterstrand:

– Skulle mot förmodan skadeanspråk från intilliggande fastighetsägare framkomma så kan man således med hjälp av dessa vibrationsmätningar och genomförda besiktningar på ett bra sätt utreda om byggherren, i detta fall Kristinehamns kommun, är att anses som ansvarig för uppkomna skador.

Kristinehamns kommun har fått in en skrivelse där fastighetsägare för fram att det informerats för lite om vad sprickinventeringen och byggprocessen innebär för de närboende.

Dokumentera

Närliggande fastigheter har fått veta att kommunens entreprenör ska göra inventeringar av fastigheter i området för att dokumentera husens status innan byggstart. Detta för att kunna fastställa om eventuella sprickbildningar i husen orsakats av byggprocessen eller funnits sedan tidigare.

Sprickinventeringen görs eftersom befintliga byggnader i närhet till byggarbetsplatsen kan drabbas av skador i samband med olika arbetsmoment såsom pålning, grävning, schaktning, tunga transporter och liknande.

Informationsmöte

I skrivelsen till kommunen förs fram att kommunen borde kalla berörda till informationsmöte där de kan ställa frågor.

”Vilken rättsverkan har inventeringen? Ska berörd fastighetsägare godkänna inventeringen? Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att minimera risker för skador på kringliggande bebyggelse? Hur agerar kommunen om skada uppstår” Det är några frågor som ställs i skrivelsen och som avsändaren vill ha svar på innan inventeringen genomförs.

Kommunens projektledare Jan Wetterstrand har svarat på skrivelsen. Där för han fram att kommunen inte har någon skyldighet att informera berörda fastigheter om kommande byggnation. Men att informationsmöte för närliggande fastigheter ska hållas. Det kommer att ske innan den egentliga byggnationen sker.

– Troligen under sensommaren eller tidig höst 2017, står det i svaret.

Att inventeringen ska flyttas fram är inte aktuellt från kommunens sida. I svaret framgår också vad sprickinventeringen innebär. Att den utförs av en oberoende konsult och att protokoll skrivs som både fastighetsägare och kommunen får kopior på för att ha ett underlag om det uppstår skador på byggnader.

– Denna besiktning som egentligen heter Syneförrättning, genomförs för att vara en trygghet för samtliga inblandade, byggherre, entreprenör liksom för enskilda fastighetsägare, står det i svaret.

Ytterligare besiktning

Om det finns behov kan ännu en besiktning utföras medan arbetet pågår.

– Normalt sker detta när exempelvis byggnationen kommer in i en ny fas eller då andra än ursprunglig entreprenör genomför arbeten inom byggnationen. När arbeten som anses kunna påverka omkringliggande fastigheter och dess byggnader är avslutade så sker en efterbesiktning, här noteras om det finns eventuella förändringar/ avvikelser jämfört med de tidigare besiktningsprotokollen, förklarar Jan Wetterstrand.

Dessutom kommer vibrationsmätningar att genomföras.

– Dessa mätningar sker genom att det placeras ut ett antal mätare som automatiskt registrerar och larmar om uppsatta gränsvärden för vibrationer sker. Uppkopplingen sker normalt mot arbetsledarens mobil och arbetena kan då omedelbart stoppas, allt för att minimera eventuella risker för vibrationsskador, står det i svaret.

Skadestånd

Vidare förklarar Wetterstrand:

– Skulle mot förmodan skadeanspråk från intilliggande fastighetsägare framkomma så kan man således med hjälp av dessa vibrationsmätningar och genomförda besiktningar på ett bra sätt utreda om byggherren, i detta fall Kristinehamns kommun, är att anses som ansvarig för uppkomna skador.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.