2017-07-17 14:07

2017-07-17 16:00

Scana Steel får stororder

KRISTINEHAMN

Scana Steel Björneborg AB har under juni månad fått order till ett värde av cirka. 30 miljoner kronor från två kunder inom det marina kundsegmentet. Det är smidda propelleraxlar som skall levereras komplett färdigbearbetade för att monteras i kundernas applikationer.

Scana Steel kontrollerar hela produktionsprocessen från smältning av återvunnet skrot till färdig produkt.

– De senast vunna ordrarna är ett bevis på Scana Steels kompetens och konkurrenskraft inom det marina segmentet med bland annat smidda propelleraxlar i helhetslösningar. säger Sören Andersson Scana Björneborg.

– Vi ser med tillförsikt framåt då vi ser förbättrade marknadsvillkor med en klart ökad efterfrågan inom den marina sektorn, säger Andersson.

Scana Steel kontrollerar hela produktionsprocessen från smältning av återvunnet skrot till färdig produkt.

– De senast vunna ordrarna är ett bevis på Scana Steels kompetens och konkurrenskraft inom det marina segmentet med bland annat smidda propelleraxlar i helhetslösningar. säger Sören Andersson Scana Björneborg.

– Vi ser med tillförsikt framåt då vi ser förbättrade marknadsvillkor med en klart ökad efterfrågan inom den marina sektorn, säger Andersson.