2017-07-17 10:11

2017-07-17 10:12

Överfullt i gästhamnen - tomt på Vasallen

TURISM: Kommun ger inte tillstånd - detaljplanen är inte klar

På gästhamnens ställplatser för husbilar är det fullt och många husbilar måste avvisas.

På Hans Högfeldts nyanlagda ställplats vid Vasallen är det tomt eftersom han med hot om vite inte får ha den öppen. Orsaken är att detaljplanen för området inte är klar.

Turistsäsongen pågår för fullt och många husbilsägare vill besöka Kristinehamn, Årets husbilskommun 2015. I gästhamnen finns det plats för 40 husbilar och det brukar snabbt bli fullt, varför många ställer sig på vanliga parkeringar eller väljer att åka vidare.

Hans Högfeldt har inför årets säsong gjort i ordning 14 ställplatser med el och åtta utan el i anslutning till vandrarhemmet Krongården, som han driver vid gamla A9-området, Vasallen.

Tillfälligt tillstånd

– I samband med fritidsmässan fick jag ett tillfälligt tillstånd av kommunen att öppna ställplatserna, säger Hans Högfeldt.

När han efter mässan var i kontakt med byggnadskontoret fick han information om att han kunde få ha ställplatserna öppna om det var okej med VA-avdelningen, miljö och hälsa, Merx, Räddningstjänsten och MSB.

– Jag har kontaktat alla och ingen har något emot att jag har öppet, säger, Hans Högfeldt.

Han öppnade då ställplatserna, men i förra veckan fick han besked från Kristinehamns kommuns miljö- och stadsbyggnadsförvaltning att han var tvungen att stänga den delen av verksamheten. Om han inte gjorde det skulle ett vite krävas. Orsaken är att detaljplanen för området inte är klar.

– Jag hade redan annonserat i flera riksmedia och en del går inte att stoppa, säger en besviken och arg Hans Högfeldt.

Formellt hinder

Han har svårt att förstå att han först fått ett muntligt klartecken från byggavdelningen men att ett formellt hinder sedan kan stoppa något som är bra för turisterna, kommunen och för hans företag.

– Varför kunde jag inte få ett tillfälligt tillstånd tills detaljplanen är klar? undrar han.

– Det krävs bygglov för att få ha en ställplats för husbilar, säger Lisa Bäckström, byggnadssamordnare och tillförordnad chef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen vid Kristinehamns kommun.

Och för att byggnadslov ska kunna ges måste det finnas en detaljplan och det gör det inte. Innan detaljplanen kan fastställas ska markundersökning, bullerundersökning och trafikanalys göras. Det måste även klarläggas vad som ska ske med området, om det ska byggas bostäder eller om det ska vara annan verksamhet.

Lag ska följas

Lisa Bäckström säger även att om någon gett ett tillfälligt godkännande att använda ställplatserna under fritidsmässan så är det inte någon vid miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

– Det går inte att ge ens ett tillfälligt tillstånd så länge som detaljplanen inte är klar, säger Lisa Bäckström.

Hon har förståelse för Hans Högfeldts situation och hoppas att det finns en lösning till nästa år.

– Men vi måste följa lagarna, säger hon.

Turistsäsongen pågår för fullt och många husbilsägare vill besöka Kristinehamn, Årets husbilskommun 2015. I gästhamnen finns det plats för 40 husbilar och det brukar snabbt bli fullt, varför många ställer sig på vanliga parkeringar eller väljer att åka vidare.

Hans Högfeldt har inför årets säsong gjort i ordning 14 ställplatser med el och åtta utan el i anslutning till vandrarhemmet Krongården, som han driver vid gamla A9-området, Vasallen.

Tillfälligt tillstånd

– I samband med fritidsmässan fick jag ett tillfälligt tillstånd av kommunen att öppna ställplatserna, säger Hans Högfeldt.

När han efter mässan var i kontakt med byggnadskontoret fick han information om att han kunde få ha ställplatserna öppna om det var okej med VA-avdelningen, miljö och hälsa, Merx, Räddningstjänsten och MSB.

– Jag har kontaktat alla och ingen har något emot att jag har öppet, säger, Hans Högfeldt.

Han öppnade då ställplatserna, men i förra veckan fick han besked från Kristinehamns kommuns miljö- och stadsbyggnadsförvaltning att han var tvungen att stänga den delen av verksamheten. Om han inte gjorde det skulle ett vite krävas. Orsaken är att detaljplanen för området inte är klar.

– Jag hade redan annonserat i flera riksmedia och en del går inte att stoppa, säger en besviken och arg Hans Högfeldt.

Formellt hinder

Han har svårt att förstå att han först fått ett muntligt klartecken från byggavdelningen men att ett formellt hinder sedan kan stoppa något som är bra för turisterna, kommunen och för hans företag.

– Varför kunde jag inte få ett tillfälligt tillstånd tills detaljplanen är klar? undrar han.

– Det krävs bygglov för att få ha en ställplats för husbilar, säger Lisa Bäckström, byggnadssamordnare och tillförordnad chef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen vid Kristinehamns kommun.

Och för att byggnadslov ska kunna ges måste det finnas en detaljplan och det gör det inte. Innan detaljplanen kan fastställas ska markundersökning, bullerundersökning och trafikanalys göras. Det måste även klarläggas vad som ska ske med området, om det ska byggas bostäder eller om det ska vara annan verksamhet.

Lag ska följas

Lisa Bäckström säger även att om någon gett ett tillfälligt godkännande att använda ställplatserna under fritidsmässan så är det inte någon vid miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

– Det går inte att ge ens ett tillfälligt tillstånd så länge som detaljplanen inte är klar, säger Lisa Bäckström.

Hon har förståelse för Hans Högfeldts situation och hoppas att det finns en lösning till nästa år.

– Men vi måste följa lagarna, säger hon.