2017-07-17 06:00

2017-07-17 06:00

Mycket frånvaro ger indragna bidrag

SKOLA: Liten minskning i Kristinehamn

Det är fortsatt höga siffror för gymnasieelever som förlorar studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro. Under läsåret 2016/2017 var det 43 elever i Kristinehamn som blev av med bidraget.

Under det gångna läsåret har 24 500 elever i Sverige fått studiebidraget indraget på grund av skolk. I landet är det 7,9 procent av rikets 321 000 elever. Det framgår av siffror som Centrala studiestödsnämnden, CSN, presenterat.

Fram till januari kunde en elev vara borta upp till 20 procent av undervisningstiden utan att studiebidraget påverkades. Numera ska skolorna rapportera in till CSN om en elev har ogiltig frånvaro på fyra timmar eller mer under en månad. För att skolorna ska rapportera ska frånvaron ha skett vid upprepade tillfällen.

Studiebidrag betalas ut till föräldrar till elever över 16 år som går i gymnasiet. Från det att eleven fyller 18 år betalas ersättningen till eleven.

Högst andel elever vars studiemedel dragits in finns i Stockholms län. Där blev 11,5 procent av gymnasieeleverna av med studiemedlet under det senaste läsåret. I Jämtlands län är motsvarande siffra 3,9 procent.

Värmlands län ligger bättre än rikssnittet med 6,2 procent. Högst andel elever som blir av med bidrag finns i Säffle kommun, där har hela 16, 8 procent av eleverna fått beslut från CSN. I Sunne är motsvarande siffra 1,5 procent. I Värmland har siffrorna för rapporterat skolk ökat från 4,2 till 6,2 procent förra läsåret.

Kristinehamn ligger över snittet i Värmland men under rikssnittet med 7,1 procent. Av 603 gymnasieelever med studiebidrag fick 43 elever den ekonomiska ersättningen indragen. Det är en minskning jämfört med läsåret 2015/2016 då 8,6 procent, det vill säga 52 av 608 elever skolkade så mycket att bidraget drogs in.

I kommuner med väldigt få gymnasieelever blir procentsiffrorna en smula missvisande.

Under det gångna läsåret har 24 500 elever i Sverige fått studiebidraget indraget på grund av skolk. I landet är det 7,9 procent av rikets 321 000 elever. Det framgår av siffror som Centrala studiestödsnämnden, CSN, presenterat.

Fram till januari kunde en elev vara borta upp till 20 procent av undervisningstiden utan att studiebidraget påverkades. Numera ska skolorna rapportera in till CSN om en elev har ogiltig frånvaro på fyra timmar eller mer under en månad. För att skolorna ska rapportera ska frånvaron ha skett vid upprepade tillfällen.

Studiebidrag betalas ut till föräldrar till elever över 16 år som går i gymnasiet. Från det att eleven fyller 18 år betalas ersättningen till eleven.

Högst andel elever vars studiemedel dragits in finns i Stockholms län. Där blev 11,5 procent av gymnasieeleverna av med studiemedlet under det senaste läsåret. I Jämtlands län är motsvarande siffra 3,9 procent.

Värmlands län ligger bättre än rikssnittet med 6,2 procent. Högst andel elever som blir av med bidrag finns i Säffle kommun, där har hela 16, 8 procent av eleverna fått beslut från CSN. I Sunne är motsvarande siffra 1,5 procent. I Värmland har siffrorna för rapporterat skolk ökat från 4,2 till 6,2 procent förra läsåret.

Kristinehamn ligger över snittet i Värmland men under rikssnittet med 7,1 procent. Av 603 gymnasieelever med studiebidrag fick 43 elever den ekonomiska ersättningen indragen. Det är en minskning jämfört med läsåret 2015/2016 då 8,6 procent, det vill säga 52 av 608 elever skolkade så mycket att bidraget drogs in.

I kommuner med väldigt få gymnasieelever blir procentsiffrorna en smula missvisande.

Fakta

Andel elever med indragen studiehjälp i procent.

Sunne 2,5

Arvika 3,0

Torsby 3,1

Hagfors 4,2

Filipstad 4,3

Grums 6,2

Karlstad 6,4

Storfors 6,7

Kristinehamn 7,1

Årjäng 8,3

Forshaga 9,1

Eda 15,2

Säffle 16,8

(Munkfors har inte redovisat några siffror för 2016/2017)

Riket 7,9

Värmlands län 6,2

Källa: CSN