2017-06-19 11:54

2017-06-19 11:54

Inte moderat längre

AVHOPP

Katarina Ikonen har meddelat att hon lämnar sitt förtroendeuppdrag som ersättare i socialnämnden på grund av hon inte längre delar Moderaternas värderingar längre, det parti som hon representerar i nämnden.

Katarina Ikonen har meddelat att hon lämnar sitt förtroendeuppdrag som ersättare i socialnämnden på grund av hon inte längre delar Moderaternas värderingar längre, det parti som hon representerar i nämnden.