2017-05-19 08:51

2017-05-19 08:51

Muddring

LANDA: Många cyklar gömdes i vattnet

Sedan några dagar tillbaka har vattnet mellan Landabron och Västerbron muddrats.

Orsaken är att det har varit så grunt att kommunen inte har kunnat hyra ut sina bryggor. Som lägst har det bara varit någon decimeter djupt, nu är det i alla fall en dryg meter. Muddringsmassorna har körts bort och ligger för avrinning, innan de tas om hand. De cyklar som hittats är att betrakta som skrot.

Orsaken är att det har varit så grunt att kommunen inte har kunnat hyra ut sina bryggor. Som lägst har det bara varit någon decimeter djupt, nu är det i alla fall en dryg meter. Muddringsmassorna har körts bort och ligger för avrinning, innan de tas om hand. De cyklar som hittats är att betrakta som skrot.