2017-05-19 08:55

2017-05-19 08:55

Makarna Luther presenterade sig

VARNUMSTRÄFFEN: 500 år sedan teserna sattes upp

Vid Varnumsträffens näst sista arrangemang för våren kom inga mindre än Martin och Käthe Luther på besök. Det var prästerna Tomas Frylmark och Maria Hallén från Hammarö som berättade om reformatorn och hans fru.

I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp de 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg.

– Men det är egentligen fel, säger Tomas Frylmark. Kyrkporten är av järn och därför kunde han inte spika upp testerna. Förmodligen använde han vax för att fästa dem.

Få kunde latin

Ytterligare ett missförstånd är att man har trott att vanligt folk kunde läsa teserna. Men på den tiden var bara tio till femton procent av alla tyskar läskunniga och av dem var det enbart ett fåtal som kunde läsa latin.

Att de blev kända berodde på att någon tog ner teserna, översatte dem från latin till tyska och tack vare de nya tryckpressarna gjorde kopior som spreds. Det var starten för reformationen.

Martin Luther har kallats den först moderna människan, en människa som tänkte fritt och inte var bunden till auktoriteter.

Han vände sig bland annat mot klosterväsendet och kyrkans girighet som till exempel tog sig uttryck i försäljning av avlatsbrev och att mot pengar visa reliker.

Men han var inte själv något helgon, han var en vanlig människa. Hans far ville att hans skulle bli jurist men på vägen till utbildningen kom ett kraftigt åskväder med blixt och dunder. Martin bad till Sankta Anna och lovade att han skulle bli munk om han fick hjälp. Han klarade sig och blev gråmunk i Wittenberg.

Professor

Det finns mycket att berätta om Martin Luther, som prästvigdes och så småningom blev professor i bibellära. De båda prästerna från Hammarö gav liv åt både Martin och Katarina von Bora som efter några år som nunna blev hans hustru. Hon kom från en fattig adelsfamilj och flydde från klostret efter påverkan av Luthers läror.

Katarina, eller Kähte som hon kallades, var en manhaftig person som även hon titulerades herr Luther. De var båda glada i mat och dryck.

De drygt 20-talet besökarna vid vårens näst sista Varnumsträff fick sig mycken information till livs. Men förmiddagen bjöd även på en liten andakt där bland annat Martin Luthers egen psalm sjöngs, nämligen 207, Vår Gud är oss en väldig borg.

I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp de 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg.

– Men det är egentligen fel, säger Tomas Frylmark. Kyrkporten är av järn och därför kunde han inte spika upp testerna. Förmodligen använde han vax för att fästa dem.

Få kunde latin

Ytterligare ett missförstånd är att man har trott att vanligt folk kunde läsa teserna. Men på den tiden var bara tio till femton procent av alla tyskar läskunniga och av dem var det enbart ett fåtal som kunde läsa latin.

Att de blev kända berodde på att någon tog ner teserna, översatte dem från latin till tyska och tack vare de nya tryckpressarna gjorde kopior som spreds. Det var starten för reformationen.

Martin Luther har kallats den först moderna människan, en människa som tänkte fritt och inte var bunden till auktoriteter.

Han vände sig bland annat mot klosterväsendet och kyrkans girighet som till exempel tog sig uttryck i försäljning av avlatsbrev och att mot pengar visa reliker.

Men han var inte själv något helgon, han var en vanlig människa. Hans far ville att hans skulle bli jurist men på vägen till utbildningen kom ett kraftigt åskväder med blixt och dunder. Martin bad till Sankta Anna och lovade att han skulle bli munk om han fick hjälp. Han klarade sig och blev gråmunk i Wittenberg.

Professor

Det finns mycket att berätta om Martin Luther, som prästvigdes och så småningom blev professor i bibellära. De båda prästerna från Hammarö gav liv åt både Martin och Katarina von Bora som efter några år som nunna blev hans hustru. Hon kom från en fattig adelsfamilj och flydde från klostret efter påverkan av Luthers läror.

Katarina, eller Kähte som hon kallades, var en manhaftig person som även hon titulerades herr Luther. De var båda glada i mat och dryck.

De drygt 20-talet besökarna vid vårens näst sista Varnumsträff fick sig mycken information till livs. Men förmiddagen bjöd även på en liten andakt där bland annat Martin Luthers egen psalm sjöngs, nämligen 207, Vår Gud är oss en väldig borg.