2017-05-17 15:52

2017-05-17 15:52

Näst billigaste elnätsavgifterna

EKONOMI: Nils Holgerssonundersökningen rankar kommunerna

Kristinehamn har länets näst billigaste elnätsavgifter.
Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.
Allra billigast är det i Filipstad.

De kommuner som har Ellevio som elnätsleverantör har de högsta elnätsavgifterna i Värmlands län. Där ligger samtliga på 120,6 öre/kWh.

Filipstad är billigast med 76,1 öre/kWh och därefter kommer Kristinehamn med priset 78,7 öre/kWh i elnätsavgift.

Tre procent

I genomsnitt har elnätsavgifterna ökat med åtta procent det senaste året. För Kristinehamns del handlar det om tre procent.

På fem år har Kristinehamn haft en prisökning på 17,3 procent. Den största prisökningen i Värmland har Säffle och Årjäng haft, under femårsperioden så handlar det om 41,9 procent.

I hela landet har elnätsavgifterna ökat med nästan 25 procent i genomsnitt. I Värmland är genomsnittsökningen 32,7 procent under motsvarande period.

– Skillnaderna mellan de olika kommunerna är stor och kunderna är helt i händerna på elnätsleverantörerna. Höjningarna visar tydligt att trots en skärpning av regelverket för elnätsföretagens intäktsramar så räcker det inte. I slutänden är det konsumenterna som får stå för notan. Den låga risken i elnätsföretagens verksamhet, där konsumenten inte har någon valmöjlighet, ska också avspeglas i avkastningen. Det är orimligt att höjningen av elnätsavgifterna fortsätter år efter år, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande.

I Nils Holgerssonundersökningen jämförs kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning i landets 290 kommuner. Resultaten presenteras för varje område.

De kommuner som har Ellevio som elnätsleverantör har de högsta elnätsavgifterna i Värmlands län. Där ligger samtliga på 120,6 öre/kWh.

Filipstad är billigast med 76,1 öre/kWh och därefter kommer Kristinehamn med priset 78,7 öre/kWh i elnätsavgift.

Tre procent

I genomsnitt har elnätsavgifterna ökat med åtta procent det senaste året. För Kristinehamns del handlar det om tre procent.

På fem år har Kristinehamn haft en prisökning på 17,3 procent. Den största prisökningen i Värmland har Säffle och Årjäng haft, under femårsperioden så handlar det om 41,9 procent.

I hela landet har elnätsavgifterna ökat med nästan 25 procent i genomsnitt. I Värmland är genomsnittsökningen 32,7 procent under motsvarande period.

– Skillnaderna mellan de olika kommunerna är stor och kunderna är helt i händerna på elnätsleverantörerna. Höjningarna visar tydligt att trots en skärpning av regelverket för elnätsföretagens intäktsramar så räcker det inte. I slutänden är det konsumenterna som får stå för notan. Den låga risken i elnätsföretagens verksamhet, där konsumenten inte har någon valmöjlighet, ska också avspeglas i avkastningen. Det är orimligt att höjningen av elnätsavgifterna fortsätter år efter år, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande.

I Nils Holgerssonundersökningen jämförs kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning i landets 290 kommuner. Resultaten presenteras för varje område.