2017-05-16 15:44

2017-05-16 15:44

Stort behov att renovera idrottshallar

IDROTTSANLÄGGNINGAR: Stenstalidshallen är i värst skick

Kommunens idrottshallar är inte i bästa skick. Det finns ett stort renoveringsbehov och enligt fritidschefens utredning bör befintliga hallar prioriteras innan nya byggs.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick under tisdagens sammanträde möjlighet att diskutera fritidschef Niklas Mellgrens utredning. Den initierades i september förra året av kommunstyrelsen och resultatet pekar på ett omfattande renoveringsbehov, men också behov av nya anläggningar.

– Att skapa nya eller utökade ytor för kommunens idrottsliv anses absolut nödvändigt, men får inte ske på bekostnad av bristande underhåll på befintliga anläggningar, skriver utredaren under rubriken slutsatser och rekommendation.

Den hall som bedöms vara i sämst skick är Stenstalidshallen. Där är det tal om en helrenovering. Hallen behöver åtgärdas både invändigt och utvändigt. Omklädningsrummen med duschar likaså. Ett nytt golv behöver läggas in, men mest akut är ett läckande tak.

Tas inom ram

Taket kommer att åtgärdas inom befintlig underhållsram, men framtida åtgärder ska inarbetas i kommunens investeringsbudget. Det innebär att det inte kommer med förrän i budgeten för 2019.

Vidare konstateras i utredningen att i många fall är det löpande underhållet otillräckligt för anläggningarna. I vissa fall saknas även underhållsplaner, exempelvis för Ölme IP som ju är hemvist för kommunens i seriesammanhang högst placerade fotbollslag.

– Där underhållsplaner saknas bör arbetet initieras, skriver Niklas Mellgren.

Kristinehamns Gymnastiksällskap har i många år önskat en anläggning som erbjuder hoppgrop. Genom att bygga en sådan anläggning skulle uppskattningsvis cirka 60 timmar halltid frigöras i Djurgårdshallen varje vecka, något som skulle främja övrig idrott.

Laga och bygga

Övriga anläggningar som lyfts fram som prioriterade i utredningen är bland annat curlinghallen, ett nytt racketcenter, belysning av Sannavallen, endurobana och konstgräsplan.

Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om att kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till prioriteringar samt att inarbeta dessa i planen för kommande års investeringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick under tisdagens sammanträde möjlighet att diskutera fritidschef Niklas Mellgrens utredning. Den initierades i september förra året av kommunstyrelsen och resultatet pekar på ett omfattande renoveringsbehov, men också behov av nya anläggningar.

– Att skapa nya eller utökade ytor för kommunens idrottsliv anses absolut nödvändigt, men får inte ske på bekostnad av bristande underhåll på befintliga anläggningar, skriver utredaren under rubriken slutsatser och rekommendation.

Den hall som bedöms vara i sämst skick är Stenstalidshallen. Där är det tal om en helrenovering. Hallen behöver åtgärdas både invändigt och utvändigt. Omklädningsrummen med duschar likaså. Ett nytt golv behöver läggas in, men mest akut är ett läckande tak.

Tas inom ram

Taket kommer att åtgärdas inom befintlig underhållsram, men framtida åtgärder ska inarbetas i kommunens investeringsbudget. Det innebär att det inte kommer med förrän i budgeten för 2019.

Vidare konstateras i utredningen att i många fall är det löpande underhållet otillräckligt för anläggningarna. I vissa fall saknas även underhållsplaner, exempelvis för Ölme IP som ju är hemvist för kommunens i seriesammanhang högst placerade fotbollslag.

– Där underhållsplaner saknas bör arbetet initieras, skriver Niklas Mellgren.

Kristinehamns Gymnastiksällskap har i många år önskat en anläggning som erbjuder hoppgrop. Genom att bygga en sådan anläggning skulle uppskattningsvis cirka 60 timmar halltid frigöras i Djurgårdshallen varje vecka, något som skulle främja övrig idrott.

Laga och bygga

Övriga anläggningar som lyfts fram som prioriterade i utredningen är bland annat curlinghallen, ett nytt racketcenter, belysning av Sannavallen, endurobana och konstgräsplan.

Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om att kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till prioriteringar samt att inarbeta dessa i planen för kommande års investeringar.