2017-04-21 14:29

2017-04-21 14:29

Sekretessbelagd information skickades fel

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Socialförvaltningen i Kristinehamn har upprättat en Lex Sarah-anmälan. Anledningen är att sekretessbelagd information skickades till fel person. När brev skulle skickas till en klient råkade papper rörande en annan klient hamna i samma kuvert.

Som åtgärd ombads personen att returnera brevet och fick ett svarskuvert hemsänt för det ändamålet. Den berörda klienten informerades också om att information skickades fel.

Socialförvaltningen i Kristinehamn har upprättat en Lex Sarah-anmälan. Anledningen är att sekretessbelagd information skickades till fel person. När brev skulle skickas till en klient råkade papper rörande en annan klient hamna i samma kuvert.

Som åtgärd ombads personen att returnera brevet och fick ett svarskuvert hemsänt för det ändamålet. Den berörda klienten informerades också om att information skickades fel.