2017-04-21 06:00

2017-04-21 06:00

Så slipper du fettproppar

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN: Trattar för fettinsamling delas ut

Kristinehamns kommun och Kristinehamnsbostäder gör en gemensam insats för att minska risken för fettproppar i avloppen. Genom att dela ut fettrattar till hyresgäster och övriga hushåll ska fettet samlas upp.

Fett som spolas ned i avloppet kan orsaka stora problem. I avloppsledningarna sjunker temperaturen, vilket innebär att fettet kallnar och fastnar på insidan av rören.

– Till slut blir det stopp med de problem det innebär för hyresgäster och fastighetsägare, säger avfallsstrateg Jan Mattsson.

I värsta fall kan det leda till översvämning i den egna bostaden eller hos grannen. Fettet sliter även på avloppsrören.

– Fett som fastnar på vägen börjar härskna och leder till att avloppsrören så småningom vittrar sönder. Fettet gör att rören behöver bytas oftare än vad som annars hade varit nödvändigt, förklarar Miriam Hellberg Lindqvist, miljö- och processingenjör på VA-avdelningen.

Härsket fett orsakar även lukt och kan dra till sig ovälkommet besök i form av råttor.

Gemensam satsning

Att fettet hamnar i avloppet är ett stort problem för både Kristinehamns kommun och Kristinehamnsbostäder. Därför har man gjort en gemensam satsning för att öka kunskapen och minska risken för fettproppar.

– Vi har delat ut fettrattar och informationsbroschyrer till alla hyresgäster, berättar Marie Mattsson, områdesansvarig vid Kristinehamnsbostäder.

– För att alla ska kunna ta del av informationen är broschyren översatt till engelska och arabiska. Till stor del beror problemen på okunskap, menar Jeanette Olsson, kund- och marknadsansvarig vid kommunens VA-avdelning.

Petflaska

Tratten skruvas fast på en vanlig petflaska och används för att samla upp avsvalnat fett. När flaskan är full slängs den i särskilda sopkärl som ställts ut i alla Kristinehamnsbostäders områden. Än så länge finns ingen bra lösning på hur fettet ska skiljas från petflaskan, vilket innebär att det mesta hamnar bland brännbara sopor. Att petflaskan inte återvinns är dock en liten miljöförlust i förhållande till igenproppade avloppsrör, menar man.

– Men målet är att vi så småningom ska kunna samla in fettet till en biogasanläggning eller kunna återvinna det på något annat sätt, säger Jan Mattsson.

Övriga hushåll har möjlighet att hämta fettrattar hos renhållningen, Strandmossens återvinningsstation eller vid kommunkontoret.

– Vi hoppas att det här når ut och ändrar beteenden, säger Jeanette Olsson.

Fett som spolas ned i avloppet kan orsaka stora problem. I avloppsledningarna sjunker temperaturen, vilket innebär att fettet kallnar och fastnar på insidan av rören.

– Till slut blir det stopp med de problem det innebär för hyresgäster och fastighetsägare, säger avfallsstrateg Jan Mattsson.

I värsta fall kan det leda till översvämning i den egna bostaden eller hos grannen. Fettet sliter även på avloppsrören.

– Fett som fastnar på vägen börjar härskna och leder till att avloppsrören så småningom vittrar sönder. Fettet gör att rören behöver bytas oftare än vad som annars hade varit nödvändigt, förklarar Miriam Hellberg Lindqvist, miljö- och processingenjör på VA-avdelningen.

Härsket fett orsakar även lukt och kan dra till sig ovälkommet besök i form av råttor.

Gemensam satsning

Att fettet hamnar i avloppet är ett stort problem för både Kristinehamns kommun och Kristinehamnsbostäder. Därför har man gjort en gemensam satsning för att öka kunskapen och minska risken för fettproppar.

– Vi har delat ut fettrattar och informationsbroschyrer till alla hyresgäster, berättar Marie Mattsson, områdesansvarig vid Kristinehamnsbostäder.

– För att alla ska kunna ta del av informationen är broschyren översatt till engelska och arabiska. Till stor del beror problemen på okunskap, menar Jeanette Olsson, kund- och marknadsansvarig vid kommunens VA-avdelning.

Petflaska

Tratten skruvas fast på en vanlig petflaska och används för att samla upp avsvalnat fett. När flaskan är full slängs den i särskilda sopkärl som ställts ut i alla Kristinehamnsbostäders områden. Än så länge finns ingen bra lösning på hur fettet ska skiljas från petflaskan, vilket innebär att det mesta hamnar bland brännbara sopor. Att petflaskan inte återvinns är dock en liten miljöförlust i förhållande till igenproppade avloppsrör, menar man.

– Men målet är att vi så småningom ska kunna samla in fettet till en biogasanläggning eller kunna återvinna det på något annat sätt, säger Jan Mattsson.

Övriga hushåll har möjlighet att hämta fettrattar hos renhållningen, Strandmossens återvinningsstation eller vid kommunkontoret.

– Vi hoppas att det här når ut och ändrar beteenden, säger Jeanette Olsson.