2017-04-20 16:09

2017-04-20 16:09

Kommunen bjuder in entreprenörer

TURISM: Vill utveckla Gustafsvik som besöksmål

Under 2016 arrangerade Kristinehamns kommun tre olika aktiviteter vid Gustafvik. De lockade sammanlagt 15 000 besökare. Därför hyser man gott hopp om att snabbt hitta en entreprenör som vill förvalta arvet efter Ernst.

Upphandlingsunderlaget presenterades under torsdagen av turistchef Ulrika Ganterud Evermark. Det är en snabb upphandling på så sätt att det bara är tre veckor kvar till sista ansökningsdag. Å andra sidan är det inget avancerat underlag som ska lämnas in. Enligt turistchefen handlar det i princip bara om en affärsidé med tillhörande verksamhetsplan.

– Det är ju ingen detaljerad upphandling utan mer att vi söker ett hållbart koncept, sammanfattar kommunchef Anders Dahlén.

Vad det hela handlar om är att få någon form av verksamhet vid Gustafsvik för att fortsatt utveckla besöksmålet. Allra helst ska verksamheten vara i gång redan i sommar för att man ska kunna surfa vidare på Ernst-vågen.

– Och jag tror nog att entreprenören vi söker resonerar på samma sätt, säger Ulrika Ganterud Evermark.

Vilken verksamhet det ska bli är ganska fritt. I det upphandlings-PM som har gått ut nämns kunskapsutveckling inom mat, trädgård och växter, inspiration kring inredning, konsthantverk och design samt en plats för rekreation och avkoppling. Det är med andra ord ett ganska vitt spelrum som erbjuds.

– Att vi gör det som en upphandling är för att vi från kommunens sida vill ha lite koll på vad som kommer in och att det inte bryter helt med våra tankar om Gustafsvik, säger Anders Dahlén.

Ulrika Ganterud Evermark poängterar också att kommunen söker en huvudentreprenör som i sin tur kan ta hjälp av andra aktörer för att utveckla området.

Avtalet kommer att löpa över två och ett halvt år, med option att förlängas. Det finns därmed inget tvång om att det ska vara ett färdigt koncept på plats redan i år. Något som kan vara svårt med tanke på att kommunstyrelsen har fattat beslut om att rusta upp också den östra flygeln så snart man har en entreprenör på plats. Det finns tre miljoner kronor avsatta för detta ändamål.

– Det här kommer att bli jättespännande, summerar Ulrika Ganterud Evermark upphandlingen.

Upphandlingsunderlaget presenterades under torsdagen av turistchef Ulrika Ganterud Evermark. Det är en snabb upphandling på så sätt att det bara är tre veckor kvar till sista ansökningsdag. Å andra sidan är det inget avancerat underlag som ska lämnas in. Enligt turistchefen handlar det i princip bara om en affärsidé med tillhörande verksamhetsplan.

– Det är ju ingen detaljerad upphandling utan mer att vi söker ett hållbart koncept, sammanfattar kommunchef Anders Dahlén.

Vad det hela handlar om är att få någon form av verksamhet vid Gustafsvik för att fortsatt utveckla besöksmålet. Allra helst ska verksamheten vara i gång redan i sommar för att man ska kunna surfa vidare på Ernst-vågen.

– Och jag tror nog att entreprenören vi söker resonerar på samma sätt, säger Ulrika Ganterud Evermark.

Vilken verksamhet det ska bli är ganska fritt. I det upphandlings-PM som har gått ut nämns kunskapsutveckling inom mat, trädgård och växter, inspiration kring inredning, konsthantverk och design samt en plats för rekreation och avkoppling. Det är med andra ord ett ganska vitt spelrum som erbjuds.

– Att vi gör det som en upphandling är för att vi från kommunens sida vill ha lite koll på vad som kommer in och att det inte bryter helt med våra tankar om Gustafsvik, säger Anders Dahlén.

Ulrika Ganterud Evermark poängterar också att kommunen söker en huvudentreprenör som i sin tur kan ta hjälp av andra aktörer för att utveckla området.

Avtalet kommer att löpa över två och ett halvt år, med option att förlängas. Det finns därmed inget tvång om att det ska vara ett färdigt koncept på plats redan i år. Något som kan vara svårt med tanke på att kommunstyrelsen har fattat beslut om att rusta upp också den östra flygeln så snart man har en entreprenör på plats. Det finns tre miljoner kronor avsatta för detta ändamål.

– Det här kommer att bli jättespännande, summerar Ulrika Ganterud Evermark upphandlingen.