2017-04-19 17:58

2017-04-19 17:58

Kristinehamns kommundriver fråga om direktiv

NÄRINGSLIV: "Som det ser ut nu har inte ägarna någon styrning av bolaget"

Vänerhamn saknar ägardirektiv. Det är en brist som Kristinehamns kommun har uppmärksammat och tagit initiativ till att förändra.

Vänerhamn registrerades som bolag 1994. Bolaget ägs av sex kommuner runt Vänern samt Lantmännen. Trots att Vänerhamn har bedrivit verksamhet i mer än 20 år finns det inga ägardirektiv.

– Det finns alltså inga direktiv som styr verksamheten. Ägarna är representerade i styrelsen, men som det ser ut nu har inte ägarna någon styrning av bolaget. Det har vi uppmärksammat och vill ändra på, säger kommunchef Anders Dahlén.

Enligt honom finns det dubbla syften med att inför ägardirektiv. Dels den rent formella biten att det ska finnas, dels en mer konkret fråga i form av slussarna i Trollhättan.

– Trafikverket har gjort ett par utredningar om slussarnas framtid. Den ena pekar på att det inte är lönsamt och den andra på att det är lönsamt. Det står och väger helt enkelt. För att det ska bli lönsamt behöver godsmängderna öka, men om vi som ägare ska kunna påverka Vänerhamn att agera måste det finnas ägardirektiv som styr hur vi kan påverka, säger Anders Dahlén.

Flera ska vara överens

Vad som komplicerar det hela ytterligare är att det krävs att alla delägare ska vara överens om tågordningen. I maj har Vänerhamn stämma och till dess ska frågan vara politiskt förankrat så tillvida att politiken är informerad om läget.

– Men det kommer inte att vara något beslutsärende i maj utan snarare föremål för informella diskussioner och information. Själva beslutet kommer att få tas vid en extrastämma, säger Anders Dahlén.

Det är kommunfullmäktige i de sex kommunerna som ska fatta beslut i frågan, plus att Lantmännen ska hantera det inom sin organisation.

– Frågan lär inte komma upp på den politiska agendan förrän under hösten, säger Anders Dahlén.

Privata hamnar påverkar

Vänerhamn har även verksamhet vid privata hamnar, men de är inte delägare. Däremot räknas den godsmängd som hanteras i dessa hamnar in i den total som Trafikverket tittar på. Att Gruvöns bruk bygger en ny kartongmaskin kan därför komma att påverka godshanteringen i positiv riktning.

Vänerhamn registrerades som bolag 1994. Bolaget ägs av sex kommuner runt Vänern samt Lantmännen. Trots att Vänerhamn har bedrivit verksamhet i mer än 20 år finns det inga ägardirektiv.

– Det finns alltså inga direktiv som styr verksamheten. Ägarna är representerade i styrelsen, men som det ser ut nu har inte ägarna någon styrning av bolaget. Det har vi uppmärksammat och vill ändra på, säger kommunchef Anders Dahlén.

Enligt honom finns det dubbla syften med att inför ägardirektiv. Dels den rent formella biten att det ska finnas, dels en mer konkret fråga i form av slussarna i Trollhättan.

– Trafikverket har gjort ett par utredningar om slussarnas framtid. Den ena pekar på att det inte är lönsamt och den andra på att det är lönsamt. Det står och väger helt enkelt. För att det ska bli lönsamt behöver godsmängderna öka, men om vi som ägare ska kunna påverka Vänerhamn att agera måste det finnas ägardirektiv som styr hur vi kan påverka, säger Anders Dahlén.

Flera ska vara överens

Vad som komplicerar det hela ytterligare är att det krävs att alla delägare ska vara överens om tågordningen. I maj har Vänerhamn stämma och till dess ska frågan vara politiskt förankrat så tillvida att politiken är informerad om läget.

– Men det kommer inte att vara något beslutsärende i maj utan snarare föremål för informella diskussioner och information. Själva beslutet kommer att få tas vid en extrastämma, säger Anders Dahlén.

Det är kommunfullmäktige i de sex kommunerna som ska fatta beslut i frågan, plus att Lantmännen ska hantera det inom sin organisation.

– Frågan lär inte komma upp på den politiska agendan förrän under hösten, säger Anders Dahlén.

Privata hamnar påverkar

Vänerhamn har även verksamhet vid privata hamnar, men de är inte delägare. Däremot räknas den godsmängd som hanteras i dessa hamnar in i den total som Trafikverket tittar på. Att Gruvöns bruk bygger en ny kartongmaskin kan därför komma att påverka godshanteringen i positiv riktning.