2017-03-17 06:00

2017-03-17 06:00

Flera vägglusfynd trots genomförd sanering

HEMTJÄNSTEN: Hundar sökte igenom lokalerna

Efter att vägglushundar sökt igenom hemtjänstens personalutrymmen på Uranus konstaterades det att det fanns vägglöss kvar – trots genomförd sanering. Hunden hittade även spår i en av lägenheterna och i en av hemtjänstens bilar.

Det var för ett par veckor sedan som det hittades spår av vägglöss på serviceboendet Uranus. Spåren hittades bland annat i sittmöbler och golvlister i hemtjänstens personalutrymmen. Sedan dess har det genomförts omfattande saneringar med både kemisk bekämpning och värmebehandling.

Under tisdagen kom Anticimex med hundar som hade i uppdrag att kontrollera de utrymmen som sanerats och övriga lokaler på Uranus.

Hundarna ska enligt Anticimex kunna spåra upp enstaka vägglöss som gömmer sig i skrymslen och under tisdagen markerade hundarna på flera platser.

– Det var dels i personalutrymmet, men även i en av lägenheterna och i en av våra bilar, säger Anne-Charlotte Brattström, verksamhetschef.

Nu ska det genomföras sanering av de drabbade områdena. Anne-Charlotte Brattström berättar att det råder en viss oro hos personalen. Men att hon fortfarande känner sig lugn, trots ytterligare fynd.

– De på Anticimex är inte oroliga, just eftersom vi har påbörjat sanering och att det rör sig om några enstaka spår. Det värsta hade varit om det var tusentals levande vägglöss, säger hon.

Källan till vägglössen hos hemtjänsten är fortfarande oklar. Anne-Charlotte Brattström menar att de kan komma från flera olika källor. Ofta kommer vägglössen med väskor efter utlandsresor, men risken för att de ska spridas vidare från en plats till en annan i kommunen är liten, menar Anticimex. Detta för vägglössen sällan hoppar på människor och ”liftar”.

Mer information

Anne-Charlotte Brattström berättar att hemtjänstpersonalen ska informeras om hur de ska förhålla sig under sina hembesök.

– Distriktssköterskor och sjuksköterskor ska berätta hur man kan se skillnad på bett och eksem. Vi ska bli bättre på att märka spår, säger hon.

Kommunen kommer att göra ytterligare uppföljning efter pågående sanering.

– Hur vet jag inte än, jag ska rådgöra med Anticimex, säger Anne-Charlotte Brattström.

Det var för ett par veckor sedan som det hittades spår av vägglöss på serviceboendet Uranus. Spåren hittades bland annat i sittmöbler och golvlister i hemtjänstens personalutrymmen. Sedan dess har det genomförts omfattande saneringar med både kemisk bekämpning och värmebehandling.

Under tisdagen kom Anticimex med hundar som hade i uppdrag att kontrollera de utrymmen som sanerats och övriga lokaler på Uranus.

Hundarna ska enligt Anticimex kunna spåra upp enstaka vägglöss som gömmer sig i skrymslen och under tisdagen markerade hundarna på flera platser.

– Det var dels i personalutrymmet, men även i en av lägenheterna och i en av våra bilar, säger Anne-Charlotte Brattström, verksamhetschef.

Nu ska det genomföras sanering av de drabbade områdena. Anne-Charlotte Brattström berättar att det råder en viss oro hos personalen. Men att hon fortfarande känner sig lugn, trots ytterligare fynd.

– De på Anticimex är inte oroliga, just eftersom vi har påbörjat sanering och att det rör sig om några enstaka spår. Det värsta hade varit om det var tusentals levande vägglöss, säger hon.

Källan till vägglössen hos hemtjänsten är fortfarande oklar. Anne-Charlotte Brattström menar att de kan komma från flera olika källor. Ofta kommer vägglössen med väskor efter utlandsresor, men risken för att de ska spridas vidare från en plats till en annan i kommunen är liten, menar Anticimex. Detta för vägglössen sällan hoppar på människor och ”liftar”.

Mer information

Anne-Charlotte Brattström berättar att hemtjänstpersonalen ska informeras om hur de ska förhålla sig under sina hembesök.

– Distriktssköterskor och sjuksköterskor ska berätta hur man kan se skillnad på bett och eksem. Vi ska bli bättre på att märka spår, säger hon.

Kommunen kommer att göra ytterligare uppföljning efter pågående sanering.

– Hur vet jag inte än, jag ska rådgöra med Anticimex, säger Anne-Charlotte Brattström.

  • Frida Johansson