2017-03-16 14:12

2017-03-16 16:11

Nutid får energi av framtiden

NÄRINGSLIV: Företagare inspirerades av Ung företagsamhet

När befintliga företagare ska prata om Ung företagsamhet är det ett ord som återkommer: Energi.
– Det är inspirerande att se ungdomarna och deras företag, säger Joakim Bank som driver Mac Forum och själv är gammal UF:are.

I samband med onsdagens UF-mässa i Kristinehamn Arena arrangerar Näringslivssamverkan en inspirationslunch där ett 60-tal företagare, företrädesvis från Kristinehamn, deltar. Svenskt näringslivs regionchef och tillika styrelseledamot i Ung företagsamhet Värmland Urban Svanberg agerar moderator. Han menar att UF-mässan är viktig även för befintliga företagare:

– Här träffar ni morgondagens entreprenörer och era framtida anställda.

Anders Paulsson är bankdirektör på Swedbank i Karlstad. Han säger att det är en självklarhet för honom att stötta UF-företagare, inte minst för att ungdomarna ska få träffa det lokala näringslivet och se verkligheten.

Verksamhetschef Henrik Degert Grahn berättar om UF:s organisation. Hur han och hans kollegor är ute på skolorna och träffar såväl lärare som elever, men också om kontakter med näringslivet och dess organisationer.

– Ju fler företag som stöttar vår verksamhet desto bättre blir den, säger han.

Och det är inte bara prat om ekonomisk stöttning utan i ännu högre utsträckning att vara rådgivare.

– Även om de lär sig mycket i skolan överträffar alltid verkligheten läroboken, säger Henrik Degert Grahn.

Han menar också att UF är ett bra sätt att bygga broar mellan skolan och näringslivet, men också att komma till rätta med många utmaningar som finns på arbetsmarknaden. Exempelvis inom den missmatch som finns och på så sätt göra det enklare för företagen att rekrytera.

– Jag är övertygad om att UF kan göra skillnad, säger han.

Flera fördelar

Henrik Degert Grahn hävdar att både elever, skola och näringsliv drar fördelar av UF. Eleverna genom att de utvecklar ickekognitiva färdigheter:

– De lär sig att våga, analysera och tackla problem. Att ta ansvar helt enkelt.

Skolan lär om företagens villkor och får bättre verktyg i verksamheten. Näringslivet får fler företagare. Undersökningar visar att det är 30 procent mer sannolikt att någon som drivit UF-företag startar eget.

– Bland tjejer är siffran ännu högre, där pratar vi om 80 procent högre sannolikhet, säger Henrik Degert Grahn.

Tre företagare som är rådgivare till UF-företag får också berätta vad som fått dem att engagera sig.

– UF fyller en samhällsfunktion. Jag har själv anställt tre personer som har drivit UF-företag, jag gjorde det själv när jag gick i gymnasiet för tolv år sedan. Plus att det är inspirerande att se ungdomarna och deras företag, säger Joakim Bank.

Patrik Ekman hoppade över det där med UF och startade sitt första egna företag redan som 17-åring:

– Då var inte UF så utvecklat i Kristinehamn, men jag säger som Joakim: Att det är väldigt inspirerande. Jag får så mycket energi på en sådan här mässa att jag står mig till nästa års mässa.

OK Värmlands vd Stefan Särnehed är rådgivare för andra året och han anser att alla företagare skulle ta chansen att vara rådgivare.

– Inte minst för att få kontakt med skolan och vice versa. UF är en bra bro mellan skola och näringsliv.

I samband med onsdagens UF-mässa i Kristinehamn Arena arrangerar Näringslivssamverkan en inspirationslunch där ett 60-tal företagare, företrädesvis från Kristinehamn, deltar. Svenskt näringslivs regionchef och tillika styrelseledamot i Ung företagsamhet Värmland Urban Svanberg agerar moderator. Han menar att UF-mässan är viktig även för befintliga företagare:

– Här träffar ni morgondagens entreprenörer och era framtida anställda.

Anders Paulsson är bankdirektör på Swedbank i Karlstad. Han säger att det är en självklarhet för honom att stötta UF-företagare, inte minst för att ungdomarna ska få träffa det lokala näringslivet och se verkligheten.

Verksamhetschef Henrik Degert Grahn berättar om UF:s organisation. Hur han och hans kollegor är ute på skolorna och träffar såväl lärare som elever, men också om kontakter med näringslivet och dess organisationer.

– Ju fler företag som stöttar vår verksamhet desto bättre blir den, säger han.

Och det är inte bara prat om ekonomisk stöttning utan i ännu högre utsträckning att vara rådgivare.

– Även om de lär sig mycket i skolan överträffar alltid verkligheten läroboken, säger Henrik Degert Grahn.

Han menar också att UF är ett bra sätt att bygga broar mellan skolan och näringslivet, men också att komma till rätta med många utmaningar som finns på arbetsmarknaden. Exempelvis inom den missmatch som finns och på så sätt göra det enklare för företagen att rekrytera.

– Jag är övertygad om att UF kan göra skillnad, säger han.

Flera fördelar

Henrik Degert Grahn hävdar att både elever, skola och näringsliv drar fördelar av UF. Eleverna genom att de utvecklar ickekognitiva färdigheter:

– De lär sig att våga, analysera och tackla problem. Att ta ansvar helt enkelt.

Skolan lär om företagens villkor och får bättre verktyg i verksamheten. Näringslivet får fler företagare. Undersökningar visar att det är 30 procent mer sannolikt att någon som drivit UF-företag startar eget.

– Bland tjejer är siffran ännu högre, där pratar vi om 80 procent högre sannolikhet, säger Henrik Degert Grahn.

Tre företagare som är rådgivare till UF-företag får också berätta vad som fått dem att engagera sig.

– UF fyller en samhällsfunktion. Jag har själv anställt tre personer som har drivit UF-företag, jag gjorde det själv när jag gick i gymnasiet för tolv år sedan. Plus att det är inspirerande att se ungdomarna och deras företag, säger Joakim Bank.

Patrik Ekman hoppade över det där med UF och startade sitt första egna företag redan som 17-åring:

– Då var inte UF så utvecklat i Kristinehamn, men jag säger som Joakim: Att det är väldigt inspirerande. Jag får så mycket energi på en sådan här mässa att jag står mig till nästa års mässa.

OK Värmlands vd Stefan Särnehed är rådgivare för andra året och han anser att alla företagare skulle ta chansen att vara rådgivare.

– Inte minst för att få kontakt med skolan och vice versa. UF är en bra bro mellan skola och näringsliv.