2017-02-24 06:00

2017-02-24 06:00

Miljövänliga alternativ för att värma hemmet

ENERGI: Välj uppvärmningssystem med omsorg

Uppvärmningen är en av de största kostnaderna för en villaägare. Vid val av värmesystem är det därför viktigt att noga överväga de olika alternativen för att ta reda på vilken som är den mest lönsamma investeringen.
Magnus Nordin på MR Kyl och värme reder ut skillnaderna mellan några av de mer miljövänliga alternativ som finns på marknaden.

Det finns inget enkelt svar på vilket som är det bästa valet av värmesystem, eftersom man alltid ska utgå från husets förutsättningar. Om huset exempelvis värms upp med direktel eller olja finns det mycket pengar att spara på att byta till ett värmesystem med lägre driftskostnader. Även om det rör sig om en relativt stor investering.

– Man måste göra kalkyler och räkna på kostnaden över tid, säger Magnus Nordin.

Om huset har ett vattenburet system anser han att bergvärme eller luft/vattenpump är de bästa alternativen.

– Det kan inte bli effektivare och billigare än med en värmepump som är rätt installerad och dimensionerad, menar han.

Att värmepumpen, oavsett om vi pratar bergvärme eller luft/vattenpump, har rätt effekt i förhållande till husets behov är väldigt viktigt för att den ska fungera optimalt.

Driftssäkert

Bergvärme är förhållandevis dyrt att installera, samtidigt som uppvärmningskostnaden blir låg. Med rätt service och underhåll är det dock ett driftsäkert system som håller upp emot 25 år.

– Många stirrar sig blinda på priset, men man måste komma ihåg att ett värmesystem ska hålla i många år, säger Magnus.

Om huset sedan tidigare har direktverkande el rekommenderar han att välja en luft/luftvärmepump, som utvinner värme ur utomhusluften.

– Den enda nackdelen är att den inte är heltäckande. Huset behöver alltså ha en ganska öppen planlösning för att driften ska bli optimal.

I ett hus med rätt förutsättningar är de däremot mycket kostnadseffektiva, menar han. En fördel med en luft/luftvärmepump är också att den är reversibel, vilket innebär att den även klarar av att kyla ner huset under den varma tiden på året. Magnus betonar att installation av luft/luftvärmepump inte är något man kan göra på egen hand. Enligt lag ska arbetet utföras av en certifierad kyltekniker, annars gör man sig skyldig till miljöbrott.

Solvärme

Ett alternativ för uppvärmning som ger minimal påverkan på miljön är solfångare. Dessa omvandlar solenergin till värme, som används för att värma upp husets tappvatten och vattenburna värmesystem.

– De flesta som vi installerar solfångare hos har det som ett komplement om de eldar med ved eller pellets. För att inte behöva elda under cirka sju månader av året, förklarar Magnus.

På grund av vårt nordliga klimat och brist på sol under stora delar av året fungerar det inte att ha enbart solfångare för uppvärmning. Solfångare är däremot bra val för verksamheter som förbrukar mycket tappvarmvatten, som till exempel badhus och campingar. Det är också vanligt att installera solfångare för att värma upp utomhuspoolen.

Miljöaspekt

För den som vill välja en miljövänlig förnyelsebar energi och kunna producera en del av det egna hushållets el är solcellspaneler ett alternativ.

– Men det krävs många solcellspaneler för att producera tillräckligt med el för att vara självförsörjande, säger Magnus.

Nackdelen är att installationskostnaden är relativt hög, vilket innebär att det tar lång tid innan investeringen lönar sig. En av fördelarna är dock att det går att sälja eventuell överskottsel tillbaka till elbolaget, för att jämna ut de ökade kostnaderna under vinterhalvåret.

– På så vis får man en god driftsekonomi. Sen är såklart miljöaspekten en stor orsak till att man väljer solenergi, menar Magnus.

Det finns inget enkelt svar på vilket som är det bästa valet av värmesystem, eftersom man alltid ska utgå från husets förutsättningar. Om huset exempelvis värms upp med direktel eller olja finns det mycket pengar att spara på att byta till ett värmesystem med lägre driftskostnader. Även om det rör sig om en relativt stor investering.

– Man måste göra kalkyler och räkna på kostnaden över tid, säger Magnus Nordin.

Om huset har ett vattenburet system anser han att bergvärme eller luft/vattenpump är de bästa alternativen.

– Det kan inte bli effektivare och billigare än med en värmepump som är rätt installerad och dimensionerad, menar han.

Att värmepumpen, oavsett om vi pratar bergvärme eller luft/vattenpump, har rätt effekt i förhållande till husets behov är väldigt viktigt för att den ska fungera optimalt.

Driftssäkert

Bergvärme är förhållandevis dyrt att installera, samtidigt som uppvärmningskostnaden blir låg. Med rätt service och underhåll är det dock ett driftsäkert system som håller upp emot 25 år.

– Många stirrar sig blinda på priset, men man måste komma ihåg att ett värmesystem ska hålla i många år, säger Magnus.

Om huset sedan tidigare har direktverkande el rekommenderar han att välja en luft/luftvärmepump, som utvinner värme ur utomhusluften.

– Den enda nackdelen är att den inte är heltäckande. Huset behöver alltså ha en ganska öppen planlösning för att driften ska bli optimal.

I ett hus med rätt förutsättningar är de däremot mycket kostnadseffektiva, menar han. En fördel med en luft/luftvärmepump är också att den är reversibel, vilket innebär att den även klarar av att kyla ner huset under den varma tiden på året. Magnus betonar att installation av luft/luftvärmepump inte är något man kan göra på egen hand. Enligt lag ska arbetet utföras av en certifierad kyltekniker, annars gör man sig skyldig till miljöbrott.

Solvärme

Ett alternativ för uppvärmning som ger minimal påverkan på miljön är solfångare. Dessa omvandlar solenergin till värme, som används för att värma upp husets tappvatten och vattenburna värmesystem.

– De flesta som vi installerar solfångare hos har det som ett komplement om de eldar med ved eller pellets. För att inte behöva elda under cirka sju månader av året, förklarar Magnus.

På grund av vårt nordliga klimat och brist på sol under stora delar av året fungerar det inte att ha enbart solfångare för uppvärmning. Solfångare är däremot bra val för verksamheter som förbrukar mycket tappvarmvatten, som till exempel badhus och campingar. Det är också vanligt att installera solfångare för att värma upp utomhuspoolen.

Miljöaspekt

För den som vill välja en miljövänlig förnyelsebar energi och kunna producera en del av det egna hushållets el är solcellspaneler ett alternativ.

– Men det krävs många solcellspaneler för att producera tillräckligt med el för att vara självförsörjande, säger Magnus.

Nackdelen är att installationskostnaden är relativt hög, vilket innebär att det tar lång tid innan investeringen lönar sig. En av fördelarna är dock att det går att sälja eventuell överskottsel tillbaka till elbolaget, för att jämna ut de ökade kostnaderna under vinterhalvåret.

– På så vis får man en god driftsekonomi. Sen är såklart miljöaspekten en stor orsak till att man väljer solenergi, menar Magnus.

Uppvärmning

Värmepumpar

Luft/vattenvärmepump: Utvinner värme från utomhusluften och värmer tappvattnet samt det vattenburna värmesystemet.

Luft/luftvärmepump: Utvinner värme ur utomhusluften och sprider den inomhus. Ett bra alternativ om huset inte har något vattenburet system.

Bergvärme/jordvärme: Utvinner värme från berggrunden/marken. Normalt djup på borrhålet är cirka 140-200 meter. Värmer tappvarmvattnet och det vattenburna systemet.

Frånluftsvärmepump: Tar tillvara på värmen i inomhusluften och värmer tappvarmvatten och det vattenburna värmesystemet.

Solenergi

Solfångare: Solfångare fångar upp solenergin och omvandlar den till värme, som kan användas för att värma både tappvatten och det vattenburna värmesystemet.

Solcellspaneler: Solcellerna omvandlar solenergi till el. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet.

Källa: www.energiradgivningen.se

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.