2017-02-15 06:00

2017-02-15 06:00

Arbetslösheten är fortsatt hög

ARBETSMARKNAD: Svårt att hitta rätt kompetens

Arbetslösheten i Kristinehamn ligger på 13,8 procent. Samtidigt som många går arbetslösa har det skett en ordentlig ökning av antalet nyanmälda jobb.
– Fler och fler platser blir svårare att tillsätta, säger Maria Haglund, chef vid arbetsförmedlingen i Kristinehamn.

Arbetslösheten i Kristinehamn är fortsatt hög. Enligt siffror som släpptes på måndagen låg arbetslösheten i januari på 13,8 procent. Det är en knapp ökning i jämförelse med förra året. I antal handlar det om 1562 kristinehamnare som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Cirka 300 personer har varit utan arbete i mer än 24 månader. Siffran för Kristinehamn ligger långt över såväl rikets arbetslöshet på 7,8 procent och Värmlands 8,8 procent.

Missmatch

Maria Haglund menar att det är en missmatch på arbetsmarknaden. Många branscher har brist på arbetskraft samtidigt som ett stort antal personer går arbetslösa och inte har rätt kompetens för de utannonserade jobben.

Bland branscherna som har svårt att hitta personal nämner hon bland annat transportnäringen, restaurangbranschen och byggsektorn.

– Inom industrin är det också svårt att hitta personer som passar till de jobben som finns ute, säger Maria Haglund.

Riktade insatser

Den största utmaningen, i såväl Kristinehamn som i stora delar av landet, är att få in ungdomar och nyanlända på arbetsmarknaden.

Maria Haglund förklarar att riktade insatser görs, bland annat genom snabbspår - för att hjälpa nyanlända att snabbare komma in på arbetsmarknaden.

– Men det här går inte på några veckor, det tar tid. Dels tittar man på vilka yrkeskunskaper de har och i många yrkesgrupper är det även viktigt att kunna svenska.

Maria Haglund lyfter även fram EFS-projektetet Match2job som också vänder sig till nyanlända och där Kristinehamns kommun är projektägare.

– Vi ska se hur vi kan göra utbildningsinsatser i den här gruppen så att man ska komma snabbare ut på arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara så att man har en gymnasiekompetens men ingen yrkesinriktning klar, säger Maria Haglund.

Gymnasiekompetens

Det som är utmärkande för Kristinehamn är att arbetslösheten är fortsatt hög bland svenskfödda, medan den sjunker i resten av landet.

– Där tror jag att det handlar om matchning. Att man måste ta de lediga jobb som finns, men även vara beredd att röra på sig. Det finns väldigt bra pendlingsmöjligheter, säger Maria Haglund.

Ett bekymmer för Kristinehamns del är också att en stor del unga saknar gymnasiekompetens.

– Det är grundläggande krav i nästan alla branscher. Därför jobbar vi tillsammans med kommunen för att se hur vi kan hjälpa de här ungdomarna, förklarar Maria Haglund.

Arbetslösheten i Kristinehamn är fortsatt hög. Enligt siffror som släpptes på måndagen låg arbetslösheten i januari på 13,8 procent. Det är en knapp ökning i jämförelse med förra året. I antal handlar det om 1562 kristinehamnare som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Cirka 300 personer har varit utan arbete i mer än 24 månader. Siffran för Kristinehamn ligger långt över såväl rikets arbetslöshet på 7,8 procent och Värmlands 8,8 procent.

Missmatch

Maria Haglund menar att det är en missmatch på arbetsmarknaden. Många branscher har brist på arbetskraft samtidigt som ett stort antal personer går arbetslösa och inte har rätt kompetens för de utannonserade jobben.

Bland branscherna som har svårt att hitta personal nämner hon bland annat transportnäringen, restaurangbranschen och byggsektorn.

– Inom industrin är det också svårt att hitta personer som passar till de jobben som finns ute, säger Maria Haglund.

Riktade insatser

Den största utmaningen, i såväl Kristinehamn som i stora delar av landet, är att få in ungdomar och nyanlända på arbetsmarknaden.

Maria Haglund förklarar att riktade insatser görs, bland annat genom snabbspår - för att hjälpa nyanlända att snabbare komma in på arbetsmarknaden.

– Men det här går inte på några veckor, det tar tid. Dels tittar man på vilka yrkeskunskaper de har och i många yrkesgrupper är det även viktigt att kunna svenska.

Maria Haglund lyfter även fram EFS-projektetet Match2job som också vänder sig till nyanlända och där Kristinehamns kommun är projektägare.

– Vi ska se hur vi kan göra utbildningsinsatser i den här gruppen så att man ska komma snabbare ut på arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara så att man har en gymnasiekompetens men ingen yrkesinriktning klar, säger Maria Haglund.

Gymnasiekompetens

Det som är utmärkande för Kristinehamn är att arbetslösheten är fortsatt hög bland svenskfödda, medan den sjunker i resten av landet.

– Där tror jag att det handlar om matchning. Att man måste ta de lediga jobb som finns, men även vara beredd att röra på sig. Det finns väldigt bra pendlingsmöjligheter, säger Maria Haglund.

Ett bekymmer för Kristinehamns del är också att en stor del unga saknar gymnasiekompetens.

– Det är grundläggande krav i nästan alla branscher. Därför jobbar vi tillsammans med kommunen för att se hur vi kan hjälpa de här ungdomarna, förklarar Maria Haglund.