2017-02-14 18:01

2017-02-14 20:58

Smaka på Värmland flyttas till Kristinehamn

Hushållningssällskapet i samarbete med Kristinehamns kommun

Hushållningssällskapets matmässa Smaka på Värmland kommer till hösten att arrangeras vid Gustafsvik i Kristinehamn. Mässan förväntas locka cirka 10 000 besökare.

Matmässan Smaka på Värmland har årligen arrangerats av Hushållningssällskapet i Värmland sedan 2011. Platsen för arrangemanget har varit Mariebergsskogen i Karlstad och mässan har blivit ett av Sveriges största matevent.

– Genom åren har mässan växt och utvecklats. Vi kom till en punkt då vi kände att det var svårt att utvecklas mer på den platsen och då har Kristinehamn varit vårt förstahandsval. Vi har samarbetat mycket med Kristinehamns kommun tidigare och gillar hur man jobbar med mat och besöksnäring, säger Jonas Enström, VD på Hushållningssällskapet i Värmland.

Smaka på Värmland kommer att arrangeras i samarbete mellan Hushållningssällskapet i Värmland och Kristinehamns kommun med start 2017. Mässan sker helgen den 30 september till 1 oktober.

Möjligheter

Om allt faller på plats rent praktiskt kommer mässan att förläggas till Gustafsvik.

– Miljön är fantastisk. Området är en oslipad diamant med otroliga möjligheter, menar Jonas Enström.

Planen är att med hjälp av Kristinehamns kommun kunna utveckla matmässan. Kristinehamns geografiska läge öppnar också möjligheter för att locka besökare både från Värmland, Örebro och Västra Götalands län. Målet är att nå upp till 10 000 besökare första året.

– Vi tänker oss ett långsiktigt samarbete. Vi tycker det här är fantastiskt roligt och Smaka på Kristinehamn är med på resan fullt ut, säger näringslivschef Madelen Richardsson.

Smaka på Kristinehamn är den samverkan mellan företag och organisationer i Kristinehamn som arbetar med lokalproducerad mat och dryck.

Matdestination

Samarbetet är också positivt ur turismsynpunkt, menar turistchef Ulrika Ganterud Evermark.

– Det är ett steg i rätt riktning med tanke på att mat och måltid är ett av de teman som finns i besöksplanen. Vi tycker att det här är en helrätt satsning som sätter Kristinehamn på kartan som matdestination, säger hon.

Turistchefen tror också att marknaden kommer att ge mycket tillbaka till företagen:

– Det ger dem affärer, identitet och ett starkare varumärke. Det blir en skjuts framåt för företagen och Smaka på Kristinehamn.

Ärendet diskuterades under kommunstyrelsens arbetsutskott där politikerna ställde sig positiva till satsningen. Det innebär att 250 000 kronor reserveras ur kommunstyrelsens driftbudget 2017 som en förlustgaranti i projektet. Det slutgiltiga beslutet tas av kommunstyrelsen.

Parallellt med satsningen på Smaka på Värmland pågår arbetet med att hitta en entreprenör till Gustafsvik.

– Det jobbar vi stenhårt med, säger Madelen Richardsson.

Matmässan Smaka på Värmland har årligen arrangerats av Hushållningssällskapet i Värmland sedan 2011. Platsen för arrangemanget har varit Mariebergsskogen i Karlstad och mässan har blivit ett av Sveriges största matevent.

– Genom åren har mässan växt och utvecklats. Vi kom till en punkt då vi kände att det var svårt att utvecklas mer på den platsen och då har Kristinehamn varit vårt förstahandsval. Vi har samarbetat mycket med Kristinehamns kommun tidigare och gillar hur man jobbar med mat och besöksnäring, säger Jonas Enström, VD på Hushållningssällskapet i Värmland.

Smaka på Värmland kommer att arrangeras i samarbete mellan Hushållningssällskapet i Värmland och Kristinehamns kommun med start 2017. Mässan sker helgen den 30 september till 1 oktober.

Möjligheter

Om allt faller på plats rent praktiskt kommer mässan att förläggas till Gustafsvik.

– Miljön är fantastisk. Området är en oslipad diamant med otroliga möjligheter, menar Jonas Enström.

Planen är att med hjälp av Kristinehamns kommun kunna utveckla matmässan. Kristinehamns geografiska läge öppnar också möjligheter för att locka besökare både från Värmland, Örebro och Västra Götalands län. Målet är att nå upp till 10 000 besökare första året.

– Vi tänker oss ett långsiktigt samarbete. Vi tycker det här är fantastiskt roligt och Smaka på Kristinehamn är med på resan fullt ut, säger näringslivschef Madelen Richardsson.

Smaka på Kristinehamn är den samverkan mellan företag och organisationer i Kristinehamn som arbetar med lokalproducerad mat och dryck.

Matdestination

Samarbetet är också positivt ur turismsynpunkt, menar turistchef Ulrika Ganterud Evermark.

– Det är ett steg i rätt riktning med tanke på att mat och måltid är ett av de teman som finns i besöksplanen. Vi tycker att det här är en helrätt satsning som sätter Kristinehamn på kartan som matdestination, säger hon.

Turistchefen tror också att marknaden kommer att ge mycket tillbaka till företagen:

– Det ger dem affärer, identitet och ett starkare varumärke. Det blir en skjuts framåt för företagen och Smaka på Kristinehamn.

Ärendet diskuterades under kommunstyrelsens arbetsutskott där politikerna ställde sig positiva till satsningen. Det innebär att 250 000 kronor reserveras ur kommunstyrelsens driftbudget 2017 som en förlustgaranti i projektet. Det slutgiltiga beslutet tas av kommunstyrelsen.

Parallellt med satsningen på Smaka på Värmland pågår arbetet med att hitta en entreprenör till Gustafsvik.

– Det jobbar vi stenhårt med, säger Madelen Richardsson.