2016-11-24 16:55

2016-11-24 16:55

Förskolebarn glömdes ute

BARNOMSORG

En förälder ger kritik till en förskola i Kristinehamn, detta i ett mejl till skolförvaltningen.

Föräldern menar att det finns för lite ordinarie personal på förskolan och att det är för stora grupper med barn. Föräldern berättar även att ett av förskolebarnen ska ha glömts utomhus och att det är ett resultat av situationen på förskolan.

Skolchefen svarar med att beklaga situationen och menar att det finns rutiner, men att den mänskliga faktorn ibland kan ställa till det. Han berättar även att man arbetar med att få fram fler utbildade vikarier.

Föräldern menar att det finns för lite ordinarie personal på förskolan och att det är för stora grupper med barn. Föräldern berättar även att ett av förskolebarnen ska ha glömts utomhus och att det är ett resultat av situationen på förskolan.

Skolchefen svarar med att beklaga situationen och menar att det finns rutiner, men att den mänskliga faktorn ibland kan ställa till det. Han berättar även att man arbetar med att få fram fler utbildade vikarier.