2016-11-24 17:30

2016-11-24 17:30

35 år sedan huset invigdes

LYRAN: 15 butiker var med från starten

När Lyran invigdes torsdagen den 26 mars 1981 kom det 3 000 personer som ville se Kristinehamns första affärsgalleria med 15 butiker.
På fredagen är det än en gång premiäröppning i Lyran, fast nu breder en enda butik ut sig i större delen av lokalerna. H&M slår ju upp portarna för första gången i Kristinehamn.

När gallerian Lyran byggdes i början av 1980-talet var förhoppningen bland köpmännen att kristinehamnarna skulle handla mer på hemmaplan och att Kristinehamn skulle bli intressant ur affärssynpunkt för kranskommunernas invånare.

Och visst blev det så - till en början.

Två som var med om starten i Lyran och ett antal år därefter är Ulf Kroon, som i samband med öppningen startade sin första matbutik MittiLivs och Jill Ericson som också startade eget för första gången men i en helt annan bransch. Hennes företag var Jills optik.

Båda kommer mycket väl ihåg den första tiden. Det var bra sammanhållning mellan alla som jobbade i Lyran, Företagarföreningen anordnade gemensamma personalfester och julgransskakning för personalens barn. Tomten i grottan var ett arrangemang som startade tidigt i Lyrans verksamhet.

– Det var spännande på många sätt, säger Ulf Kroon, och berättar att det var nytt med rulltrappa i Kristinehamn.

Stadens unga kunde åka upp och ner många gånger.

– Det blev också ett antal brutna ben, minns Jill Ericson, när barnen åkte kana på ledstången.

I entréplanet var det stundtals värmestuga för lediga personer, som gärna slängde skräp i dammen med fiskar. Den togs så småningom bort.

– Handeln började bra, konstaterar Ulf Kroon, Lyran hade nyhetens behag. Med nya, anpassade lokaler var det lättjobbat och det var smidigt med parkeringshuset bredvid. Åtminstone i början var det gratis att parkera.

Även Jill har bara gott att säga om de första åren.

– Det var ett trevligt gäng som arbetade där, säger hon.

Det var genom åren många byten av butiker och lokalerna byggdes om för att passa varje ny verksamhet. Även entrén har byggts om. När Lyran var ny fanns den på norra sidan. Sedan flyttades den till hörnet mellan norr och väster för att den skulle öppna sig mot Kungsgatan.

– Jag märkte att det började bli problem med parkeringen efter några år, säger Ulf Kroon. Fredag och lördag när det var stor kundtillströmning till Systembolaget var det svårt att hitta parkeringsplats i garaget.

Något som blev extra bekymmersamt för de kunder som handlade livsmedel. När Vintergatan stod klar 1991 flyttade Ulf Kroon därför sin livsmedelsbutik till det nya köpcentrat.

Jills optik var kvar betydligt längre i Lyran. Ända fram till år 2008.

Med åren har det blivit färre butiker i Lyran och många drog nog en lättnadens suck när det meddelades att H&M skulle flytta in.

Vad tror ni om framtiden för handeln i Kristinehamn?

– Ska vi kunna ha en fungerande handel i centrum måste vi ha gratis parkeringsplatser, säger Ulf Kroon. Utan det kommer handeln att flytta ut till områden där det finns tillgång till fria parkeringsplatser.

Han är helt övertygad om att det finns ekonomiskt utrymme för fastighetsägarna. Dagens räntenivå är låg men ändå har hyrorna för butikslokalerna ökat med någon procent varje år. Det ekonomiska utrymmet borde kunna finansiera gratis p-platser.

När H&M öppnar portarna kommer både Ulf Kroon och Jill Ericson att gå dit. Om inte för att handla så för att se hur planlösningen ser ut, 35 år efter att de flyttade in i sina nya butiker.

När gallerian Lyran byggdes i början av 1980-talet var förhoppningen bland köpmännen att kristinehamnarna skulle handla mer på hemmaplan och att Kristinehamn skulle bli intressant ur affärssynpunkt för kranskommunernas invånare.

Och visst blev det så - till en början.

Två som var med om starten i Lyran och ett antal år därefter är Ulf Kroon, som i samband med öppningen startade sin första matbutik MittiLivs och Jill Ericson som också startade eget för första gången men i en helt annan bransch. Hennes företag var Jills optik.

Båda kommer mycket väl ihåg den första tiden. Det var bra sammanhållning mellan alla som jobbade i Lyran, Företagarföreningen anordnade gemensamma personalfester och julgransskakning för personalens barn. Tomten i grottan var ett arrangemang som startade tidigt i Lyrans verksamhet.

– Det var spännande på många sätt, säger Ulf Kroon, och berättar att det var nytt med rulltrappa i Kristinehamn.

Stadens unga kunde åka upp och ner många gånger.

– Det blev också ett antal brutna ben, minns Jill Ericson, när barnen åkte kana på ledstången.

I entréplanet var det stundtals värmestuga för lediga personer, som gärna slängde skräp i dammen med fiskar. Den togs så småningom bort.

– Handeln började bra, konstaterar Ulf Kroon, Lyran hade nyhetens behag. Med nya, anpassade lokaler var det lättjobbat och det var smidigt med parkeringshuset bredvid. Åtminstone i början var det gratis att parkera.

Även Jill har bara gott att säga om de första åren.

– Det var ett trevligt gäng som arbetade där, säger hon.

Det var genom åren många byten av butiker och lokalerna byggdes om för att passa varje ny verksamhet. Även entrén har byggts om. När Lyran var ny fanns den på norra sidan. Sedan flyttades den till hörnet mellan norr och väster för att den skulle öppna sig mot Kungsgatan.

– Jag märkte att det började bli problem med parkeringen efter några år, säger Ulf Kroon. Fredag och lördag när det var stor kundtillströmning till Systembolaget var det svårt att hitta parkeringsplats i garaget.

Något som blev extra bekymmersamt för de kunder som handlade livsmedel. När Vintergatan stod klar 1991 flyttade Ulf Kroon därför sin livsmedelsbutik till det nya köpcentrat.

Jills optik var kvar betydligt längre i Lyran. Ända fram till år 2008.

Med åren har det blivit färre butiker i Lyran och många drog nog en lättnadens suck när det meddelades att H&M skulle flytta in.

Vad tror ni om framtiden för handeln i Kristinehamn?

– Ska vi kunna ha en fungerande handel i centrum måste vi ha gratis parkeringsplatser, säger Ulf Kroon. Utan det kommer handeln att flytta ut till områden där det finns tillgång till fria parkeringsplatser.

Han är helt övertygad om att det finns ekonomiskt utrymme för fastighetsägarna. Dagens räntenivå är låg men ändå har hyrorna för butikslokalerna ökat med någon procent varje år. Det ekonomiska utrymmet borde kunna finansiera gratis p-platser.

När H&M öppnar portarna kommer både Ulf Kroon och Jill Ericson att gå dit. Om inte för att handla så för att se hur planlösningen ser ut, 35 år efter att de flyttade in i sina nya butiker.

Fakta om Lyran

För en byggkostnad på drygt 35 miljoner kronor fick kommunen år 1981 en fastighet som inrymde ett 15-tal specialaffärer, en ny livsmedelshall och i en flygelbyggnad Systembolaget. På tredje våning flyttade landstinget in sin tandvårdsverksamhet. Parkeringshuset gav plats för 200 bilar.

Lyran omfattade totalt 7.300 kvm våningsyta vid starten, den ägdes då av stiftelsen Malmen och förvaltades av Svenska Riksbyggen. Arkitekten hette Kaj Sucksdorff från Stockholm.

Fastigheten ägs i dag av Linné fastigheter.

Byggnaden har en nästan kvadratisk form, den är 54 x 55 meter och har byggts upp som ett pelardäck med 8,40 meters spännvidd i innerfacken.

De butiker som var med från starten var Bengt-Martins Resetjänst, Bingon, Buketten, Din Sko, Jills optik, Guldkedjan, Hagenfeldt Dam, Hagenfeldt herr, Handsken och väskan, Hemtex, Junefoto, Mamsell restaurang, Mitti Livs, Superb jeans wear (Systembolaget i en sidobyggnad)

I början av 2000-talet fanns det inga butiker på andra våningsplanet. År 2002 byggdes det om till bowlinghall som öppnade i december samma år.

Källa: Nya Kristinehamns-Posten