2016-10-17 06:00

2016-10-17 06:00

"Våga prata om självmord"

PSYKISK OHÄLSA: Suicide zero kom för att inspirera kommunen

Tabu. Över 1500 personer tar sitt liv varje år och bara i Värmland var det 48 personer som tog sitt liv 2015. Ändå är det få som vågar prata om självmord. Under förra veckan kom Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide zero, för att möta kommunen och inspirera till ett förebyggande arbete.

Att våga prata om psykisk ohälsa och börja arbeta förebyggande mot självmord var fokus när Alfred Skogberg från organisationen Suicide zero kom på besök i Kristinehamn. Organisationen arbetar på ett nationellt plan med att minska självmorden drastiskt. Detta genom att sprida kunskap och bygga opinion om suicid.

Med på mötet var både politiker från skolnämnden och tjänstemän som blev inspirerade. Att börja arbeta med skolan och ungdomar är ett steg i det förebyggande arbetet, tror Lotta Jansson, elevhälsostrateg.

– Jag tror att det är viktigt att ta bort stigmat och visa att det är okej att må dåligt. Att prata med klasserna om livet, att det går upp och ned. Livet är lite mer nyanserat än vad man ser på sociala medier, säger hon.

Falska myter

Alfred Skogberg berättar att det finns många myter kring självmord, som i värsta fall kan orsaka att någon som lider av psykisk ohälsa inte får hjälp i tid.

– En av myterna är att man aldrig kan stoppa någon som väl har bestämt sig. Men det stämmer inte. Så länge någon lever så finns det hopp. Det finns berättelser om de som har försökt ta sitt liv flera gånger, men plötsligt så vänder allt.

Även hur det rapporteras om självmord från allmänheten och medier har en stor påverkan, menar Skogberg.

– Det finns myter om att man inte ska väcka den björn som sover. Men det är viktigt att prata om självmord. Däremot ska man inte ta upp detaljer om tillvägagångssätt eller personliga drag som de som mår dåligt kan identifiera sig med.

”Inte ett val”

– Det är även viktigt att inte säga att någon ”har valt” att ta sitt liv. Psykisk ohälsa, som exempelvis depression, är en sjukdom och är inget man har valt. Självmord kan vara en konsekvens av sjukdomen, säger Alfred Skogberg.

Ett sätt att förebygga självmord är att lära sig att identifiera varningstecken.

– När det sker livsomvälvande saker som exempelvis skilsmässa, dödsfall eller att någon förlorar jobbet så kan man vara lite extra uppmärksam. Våga fråga hur personen mår, säger Skogberg.

För att kunna minska antalet självmord behövs det även arbete med att följa upp händelser, något som saknas i dag.

– Varje år dör det sex gånger fler människor av självmord än i trafiken. På Trafikverket finns det flera personer som arbetar med att följa upp dödsolyckor. Men det finns inte en enda anställd person i Sverige som gör händelseanalyser på självmord. Det är inte klokt, säger Alfred Skogberg.

Ingalill Röhr (S) deltog på mötet och hoppas det blir ett startskott för en framtida nollvision i kommunen.

– Vi har fått mycket med oss från det här mötet. Riksdagen och länet har redan antagit ett mål för nollvision. Nu ska vi gå vidare, men det är många samtal innan det blir verklighet, säger hon.

Att våga prata om psykisk ohälsa och börja arbeta förebyggande mot självmord var fokus när Alfred Skogberg från organisationen Suicide zero kom på besök i Kristinehamn. Organisationen arbetar på ett nationellt plan med att minska självmorden drastiskt. Detta genom att sprida kunskap och bygga opinion om suicid.

Med på mötet var både politiker från skolnämnden och tjänstemän som blev inspirerade. Att börja arbeta med skolan och ungdomar är ett steg i det förebyggande arbetet, tror Lotta Jansson, elevhälsostrateg.

– Jag tror att det är viktigt att ta bort stigmat och visa att det är okej att må dåligt. Att prata med klasserna om livet, att det går upp och ned. Livet är lite mer nyanserat än vad man ser på sociala medier, säger hon.

Falska myter

Alfred Skogberg berättar att det finns många myter kring självmord, som i värsta fall kan orsaka att någon som lider av psykisk ohälsa inte får hjälp i tid.

– En av myterna är att man aldrig kan stoppa någon som väl har bestämt sig. Men det stämmer inte. Så länge någon lever så finns det hopp. Det finns berättelser om de som har försökt ta sitt liv flera gånger, men plötsligt så vänder allt.

Även hur det rapporteras om självmord från allmänheten och medier har en stor påverkan, menar Skogberg.

– Det finns myter om att man inte ska väcka den björn som sover. Men det är viktigt att prata om självmord. Däremot ska man inte ta upp detaljer om tillvägagångssätt eller personliga drag som de som mår dåligt kan identifiera sig med.

”Inte ett val”

– Det är även viktigt att inte säga att någon ”har valt” att ta sitt liv. Psykisk ohälsa, som exempelvis depression, är en sjukdom och är inget man har valt. Självmord kan vara en konsekvens av sjukdomen, säger Alfred Skogberg.

Ett sätt att förebygga självmord är att lära sig att identifiera varningstecken.

– När det sker livsomvälvande saker som exempelvis skilsmässa, dödsfall eller att någon förlorar jobbet så kan man vara lite extra uppmärksam. Våga fråga hur personen mår, säger Skogberg.

För att kunna minska antalet självmord behövs det även arbete med att följa upp händelser, något som saknas i dag.

– Varje år dör det sex gånger fler människor av självmord än i trafiken. På Trafikverket finns det flera personer som arbetar med att följa upp dödsolyckor. Men det finns inte en enda anställd person i Sverige som gör händelseanalyser på självmord. Det är inte klokt, säger Alfred Skogberg.

Ingalill Röhr (S) deltog på mötet och hoppas det blir ett startskott för en framtida nollvision i kommunen.

– Vi har fått mycket med oss från det här mötet. Riksdagen och länet har redan antagit ett mål för nollvision. Nu ska vi gå vidare, men det är många samtal innan det blir verklighet, säger hon.

  • Frida Johansson