2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Utsatta för flera bränder

BROTT: Skadegörelser hos ideellt integrationsprojekt

Brobyggarna arbetar sedan två år tillbaka med ett integrationsprojekt. Den senaste tiden har dock projektet drabbats av en rad anlagda bränder och skadegörelser.
– Man blir både ledsen och förbannad, säger Herbert Schallengruber.

Söndersparkade staket, uppeldade saker och inbrottsförsök i projektets samlingslokal. Den senaste tiden har Brobyggarna utsatts för stor skadegörelse på Hantverksgatan 1. Sedan i höstas har platsen vandaliserats åtta gånger. Bara under de senaste veckorna har det kommit larm om brand på området vid fyra tillfällen.

Tanken med Brobyggarnas integrationsprojekt är att skapa en mötesplats mellan människor från olika kulturer och personer i utanförskap.

– Vi vill göra som ett upplevelsecenter där barn och vuxna ska kunna spela enkla spel, umgås och skapa saker tillsammans, säger Herbert Schallengruber som bär på många idéer som han önskar förverkliga.

Ideellt engagerade

Projektet är helt ideellt och här samlas ett 20-tal människor tre dagar per vecka.

– Vid något tillfälle har vi varit 14 olika nationaliteter här. Då åt vi bosnisk böngryta, till stor del tillverkad av råvaror som vi själva odlat här, berättar Herbert Schallengruber.

Inom projektet arbetar man mycket med återbruk. Gamla saker som bildäck och lastpallar görs om för att få nya användningsområden. En del av sakerna säljs på loppis för att dra in pengar till verksamheten.

Många av planerna har nu grusats av att Brobyggarna vid upprepade tillfällen drabbats av skadegörelse. Flera av sakerna som deltagarna tillverkat har förstörts och eldats upp. Herbert Schallengruber är både arg och ledsen över det som har hänt.

– Det drabbar personer som många gånger redan lever i en utsatt situation, säger han.

Söndersparkade staket, uppeldade saker och inbrottsförsök i projektets samlingslokal. Den senaste tiden har Brobyggarna utsatts för stor skadegörelse på Hantverksgatan 1. Sedan i höstas har platsen vandaliserats åtta gånger. Bara under de senaste veckorna har det kommit larm om brand på området vid fyra tillfällen.

Tanken med Brobyggarnas integrationsprojekt är att skapa en mötesplats mellan människor från olika kulturer och personer i utanförskap.

– Vi vill göra som ett upplevelsecenter där barn och vuxna ska kunna spela enkla spel, umgås och skapa saker tillsammans, säger Herbert Schallengruber som bär på många idéer som han önskar förverkliga.

Ideellt engagerade

Projektet är helt ideellt och här samlas ett 20-tal människor tre dagar per vecka.

– Vid något tillfälle har vi varit 14 olika nationaliteter här. Då åt vi bosnisk böngryta, till stor del tillverkad av råvaror som vi själva odlat här, berättar Herbert Schallengruber.

Inom projektet arbetar man mycket med återbruk. Gamla saker som bildäck och lastpallar görs om för att få nya användningsområden. En del av sakerna säljs på loppis för att dra in pengar till verksamheten.

Många av planerna har nu grusats av att Brobyggarna vid upprepade tillfällen drabbats av skadegörelse. Flera av sakerna som deltagarna tillverkat har förstörts och eldats upp. Herbert Schallengruber är både arg och ledsen över det som har hänt.

– Det drabbar personer som många gånger redan lever i en utsatt situation, säger han.