2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Tapirens avtal förlängs

ÄLDREOMSORG

Tapirens äldreboende kommer att fortsätta drivas av Norlandia Care AB.

Det beslutades på socialnämndens sammanträde under onsdagen.

– Vi har förlängt avtalet med ytterligare två år, säger Lars Nilsson, nämndordförande.

Det beslutades på socialnämndens sammanträde under onsdagen.

– Vi har förlängt avtalet med ytterligare två år, säger Lars Nilsson, nämndordförande.