2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Samverkan mot våldsbejakande extremism

KRISTINEHAMNS KOMMUN: Deltar i länsövergripande nätverk

Brottsförebyggande centrum i Värmland driver projektet ”Värna Värmland mot våldsbejakande extremism”. Syftet är att värmländska kommuner ska samarbeta mot organisationer som vill sätta de demokratiska principerna ur spel.

Kristinehamns kommun deltar i projektet mot våldsbejakande extremism.

– Det här ger oss en fantastisk möjlighet att samarbeta med våra grannkommuner i en fråga som är mycket svårarbetad. Genom projektet får vi hjälp att identifiera och bedöma den lokala problembilden för att se vilka åtgärder som behövs både på kort och lång sikt, säger Annelie Wiker på Kristinehamns kommuns folkhälsoenhet, i ett pressmeddelande.

Nätverk

Målen med projektet är att utöka samverkan och upprätta nätverk mellan kommunerna, förbättra informationskanalerna, öka kunskapsförsörjningen och förstärka det förebyggande arbetet.

Genom projektet får Kristinehamns kommun tillgång till en specialkompetens som inte finns inom kommunen. Projektet har även nära kontakt med den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, det nyinrättade Segerstedsinstitutet vid Göteborgs universitet, samt polisen.

Stödtelefon

Den 16 november startar den nationella stödtelefonen mot våldsbejakande extremism som drivs av Röda korset. Dit kan vem som helst ringa anonymt för att få råd och stöd om man exempelvis oroas över att någon närstående är på väg mot våldsbejakande extremism.

Projektet drivs med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. De kommuner som deltar är Eda, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Sunne, Torsby och Årjäng.

Kristinehamns kommun deltar i projektet mot våldsbejakande extremism.

– Det här ger oss en fantastisk möjlighet att samarbeta med våra grannkommuner i en fråga som är mycket svårarbetad. Genom projektet får vi hjälp att identifiera och bedöma den lokala problembilden för att se vilka åtgärder som behövs både på kort och lång sikt, säger Annelie Wiker på Kristinehamns kommuns folkhälsoenhet, i ett pressmeddelande.

Nätverk

Målen med projektet är att utöka samverkan och upprätta nätverk mellan kommunerna, förbättra informationskanalerna, öka kunskapsförsörjningen och förstärka det förebyggande arbetet.

Genom projektet får Kristinehamns kommun tillgång till en specialkompetens som inte finns inom kommunen. Projektet har även nära kontakt med den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, det nyinrättade Segerstedsinstitutet vid Göteborgs universitet, samt polisen.

Stödtelefon

Den 16 november startar den nationella stödtelefonen mot våldsbejakande extremism som drivs av Röda korset. Dit kan vem som helst ringa anonymt för att få råd och stöd om man exempelvis oroas över att någon närstående är på väg mot våldsbejakande extremism.

Projektet drivs med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. De kommuner som deltar är Eda, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Sunne, Torsby och Årjäng.