2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Räntans gård avslutas

DAGVERKSAMHET

På socialnämndens sammanträde beslutade man att inte göra en ny upphandling med Räntans gård som bedriver social dagverksamhet.

Anledningen är att antalet deltagare och tillfällen har minskat under avtalets tid. Platserna från dagverksamheten kommer att flyttas till Uranus verksamhet i stället. Det nuvarande kontraktet med Räntans gård löper ut den sista december.

Anledningen är att antalet deltagare och tillfällen har minskat under avtalets tid. Platserna från dagverksamheten kommer att flyttas till Uranus verksamhet i stället. Det nuvarande kontraktet med Räntans gård löper ut den sista december.