2016-10-13 11:56

2016-10-13 11:56

Tyck till om torgen

NYTT FÖRSLAG: Omtvistad gångbro slopad

Gångbron mellan torgen, som tidigare föreslagits, är slopad i ett nytt alternativt förslag kring torgens utformning.
Hur kommunen tänker sig torgen i övrigt presenteras på lördag.
Då har alla som vill möjlighet att ge sina synpunkter kring utformningen.

På lördag förmiddag kommer personal vid kommunen samt politiker i Stadsmiljökommittén att vara på plats på Södra torget för att visa upp senaste förslaget kring utformningen av torgen.

Konsultfirman Sweco har tidigare tagit fram skisser men eftersom det funnits ett motstånd mot i första hand gångbron över Varnan beslutades i april att ett alternativt koncept skulle tas fram. Landskapsarkitekten Marie Janäng, tidigare anställd på kommunens planeringsavdelning ligger bakom det alternativa konceptet som skiljer sig från det tidigare på en rad punkter.

Trappor

Bron har ersatts av trappor ned mot vattnet på både den södra och norra sidan som visuellt ska sammankoppla torgytorna. Parkeringsytorna på det Norra torget har tagits bort och ersätts med ett parktorg med mer växtlighet. Dessutom innehåller det nya förslaget ett finrum med planteringar och fontäner framför Stadshotellet på den sydöstra delen av torget.

De medborgarsynpunkter som lämnas in kommer kommunen ta i beaktande och sedan ska ett förslag presenteras för politikerna för beslut innan året är slut.

Ambitionen är att starta ombyggnationen under 2018.

På lördag förmiddag kommer personal vid kommunen samt politiker i Stadsmiljökommittén att vara på plats på Södra torget för att visa upp senaste förslaget kring utformningen av torgen.

Konsultfirman Sweco har tidigare tagit fram skisser men eftersom det funnits ett motstånd mot i första hand gångbron över Varnan beslutades i april att ett alternativt koncept skulle tas fram. Landskapsarkitekten Marie Janäng, tidigare anställd på kommunens planeringsavdelning ligger bakom det alternativa konceptet som skiljer sig från det tidigare på en rad punkter.

Trappor

Bron har ersatts av trappor ned mot vattnet på både den södra och norra sidan som visuellt ska sammankoppla torgytorna. Parkeringsytorna på det Norra torget har tagits bort och ersätts med ett parktorg med mer växtlighet. Dessutom innehåller det nya förslaget ett finrum med planteringar och fontäner framför Stadshotellet på den sydöstra delen av torget.

De medborgarsynpunkter som lämnas in kommer kommunen ta i beaktande och sedan ska ett förslag presenteras för politikerna för beslut innan året är slut.

Ambitionen är att starta ombyggnationen under 2018.