2016-10-12 06:00

2016-10-12 10:21

Värna om det fria ordet

TIDNINGSVECKAN: Tryckfrihetsförordningen firar 250 år

I år firar Tryckfrihetsförordningen 250 år. Sverige var först ut i världen med en lag som avskaffade censuren och som öppnade upp myndigheternas arkiv för offentligheten.
NKP:s tidigare chefredaktör Lars Blomkvist ger sin syn på varför det är så viktigt att värna om det fria ordet.

Berätta kort om vad Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) innebär:

– Båda är grundlagar och det betyder att de står över andra lagar. De kan heller inte ändras lika lätt som andra lagar. Båda lagarna ger dig rätt att fritt yttra, skriva och säga vad du vill, de skyddar också källor, så kallat meddelarskydd. Inga myndigheter får efterforska vem som lämnat uppgifter. TF ger dig också rätt att ta del av offentliga handlingar. Det finns också en ansvarig utgivare, som juridiskt ansvarar för det material som finns i tryck, i radio- och tv-program samt på hemsidor.

Varför är det så viktigt att tryckfriheten och yttrandefriheten regleras i lag?

– Yttrandefrihet är en av grundpelarna i demokratin. Utan offentlig debatt och insyn i myndigheterna har vi ingen fungerande demokrati. Grundlagar kan bara ändras av två riksdagar med mellanliggande val. Det är för att en eventuell tillfällig opinion inte ska kunna ändra grundläggande rättigheter; yttrandefrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet

Får man säga eller skriva vad som helst?

– Nej, men vi har vida gränser i både TF och YGL. Grunden är att domstolar hellre ska fria än fälla, och det är enda gången i svensk domstol vi använder oss av jury. Sådana rättegångar är ovanliga.

Det är förbjudet att hetsa mot folkgrupp, kränka eller förtala personer eller skada staten genom spioneri, landsförräderi.

Yttrandefrihet kan betyda att någon annan tar illa upp, men det betyder inte att det är något olagligt.

Det finns etiska regler för press, radio och tv som branschen själv antagit för att stävja övertramp. Den som känner sig illa behandlad ska alltid vända sig till den ansvarige utgivaren för att få en rättelse eller till Pressombudsmannen, PO.

Hur kan vi värna om yttrandefriheten?

– Vi ska inte ta den för given, även om vi i år haft tryckfrihet i 250 år. Många i andra länder sitter i fängelse eller tvingas fly för sina åsikters skull. Grunden måste vara att alla i Sverige har samma rätt att säga sin mening, även om vi tycker att deras åsikter inte är några vi sympatiserar med. Vi har alla chansen att hävda motsatsen. De som ropar på att vissa ska utestängas från den allmänna debatten för att de har avskyvärda åsikter är ute på fel väg. Tänk om någon annan hävdar att just din åsikt ska förbjudas och är avskyvärd? Utan en fri debatt är vi ute på ett sluttande plan. Demokrati är inte ett perfekt system, men det är det bästa vi har av dem som mänskligheten provat.

Anser du att det i dagens samhälle finns något hot mot det fria ordet?

– Aldrig har vi haft så många möjligheter att yttra oss som idag. Samtidigt har vi fått grupper som angriper, stör och tar till våld mot andra med annorlunda åsikter. Helt oacceptabelt ur demokratisk synpunkt.

Det finns också en hel del grupper i samhället som vill förbjuda det ena eller andra, som de inte gillar. För tio år sedan ville sex av tio riksdagsledamöter förbjuda publicering av bilder på misstänkta men ej dömda personer. Nio av tio ville förbjuda poliser att utnyttja sin grundlagsrätt till meddelarfrihet. Sex av tio ville förbjuda sexistisk reklam.

– Det har blivit ramaskri för att vissa böcker finns på biblioteken och att de borde rensas ut, eller att vissa konstverk blir visade offentligt. Det fanns förvisso även förr, men dålig smak är ett personligt ställningstagande och kan aldrig bli en grundlagsfråga.

Berätta kort om vad Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) innebär:

– Båda är grundlagar och det betyder att de står över andra lagar. De kan heller inte ändras lika lätt som andra lagar. Båda lagarna ger dig rätt att fritt yttra, skriva och säga vad du vill, de skyddar också källor, så kallat meddelarskydd. Inga myndigheter får efterforska vem som lämnat uppgifter. TF ger dig också rätt att ta del av offentliga handlingar. Det finns också en ansvarig utgivare, som juridiskt ansvarar för det material som finns i tryck, i radio- och tv-program samt på hemsidor.

Varför är det så viktigt att tryckfriheten och yttrandefriheten regleras i lag?

– Yttrandefrihet är en av grundpelarna i demokratin. Utan offentlig debatt och insyn i myndigheterna har vi ingen fungerande demokrati. Grundlagar kan bara ändras av två riksdagar med mellanliggande val. Det är för att en eventuell tillfällig opinion inte ska kunna ändra grundläggande rättigheter; yttrandefrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet

Får man säga eller skriva vad som helst?

– Nej, men vi har vida gränser i både TF och YGL. Grunden är att domstolar hellre ska fria än fälla, och det är enda gången i svensk domstol vi använder oss av jury. Sådana rättegångar är ovanliga.

Det är förbjudet att hetsa mot folkgrupp, kränka eller förtala personer eller skada staten genom spioneri, landsförräderi.

Yttrandefrihet kan betyda att någon annan tar illa upp, men det betyder inte att det är något olagligt.

Det finns etiska regler för press, radio och tv som branschen själv antagit för att stävja övertramp. Den som känner sig illa behandlad ska alltid vända sig till den ansvarige utgivaren för att få en rättelse eller till Pressombudsmannen, PO.

Hur kan vi värna om yttrandefriheten?

– Vi ska inte ta den för given, även om vi i år haft tryckfrihet i 250 år. Många i andra länder sitter i fängelse eller tvingas fly för sina åsikters skull. Grunden måste vara att alla i Sverige har samma rätt att säga sin mening, även om vi tycker att deras åsikter inte är några vi sympatiserar med. Vi har alla chansen att hävda motsatsen. De som ropar på att vissa ska utestängas från den allmänna debatten för att de har avskyvärda åsikter är ute på fel väg. Tänk om någon annan hävdar att just din åsikt ska förbjudas och är avskyvärd? Utan en fri debatt är vi ute på ett sluttande plan. Demokrati är inte ett perfekt system, men det är det bästa vi har av dem som mänskligheten provat.

Anser du att det i dagens samhälle finns något hot mot det fria ordet?

– Aldrig har vi haft så många möjligheter att yttra oss som idag. Samtidigt har vi fått grupper som angriper, stör och tar till våld mot andra med annorlunda åsikter. Helt oacceptabelt ur demokratisk synpunkt.

Det finns också en hel del grupper i samhället som vill förbjuda det ena eller andra, som de inte gillar. För tio år sedan ville sex av tio riksdagsledamöter förbjuda publicering av bilder på misstänkta men ej dömda personer. Nio av tio ville förbjuda poliser att utnyttja sin grundlagsrätt till meddelarfrihet. Sex av tio ville förbjuda sexistisk reklam.

– Det har blivit ramaskri för att vissa böcker finns på biblioteken och att de borde rensas ut, eller att vissa konstverk blir visade offentligt. Det fanns förvisso även förr, men dålig smak är ett personligt ställningstagande och kan aldrig bli en grundlagsfråga.